Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Kunden visar vägen till bättre webb

Kunden visar vägen till bättre webb

Att sprida ditt varumärke till många olika plattformar kan vara ett sätt att öppna fler ögon för dina produkter och tjänster. Men i första hand ska du se över din egen sajt så att den gör sitt jobb. Och vad det innebär beskriver du i din digitala strategi.

Strategiskt tänk. Det finns inga generella recept för framgång på webben. Det viktiga är att komma närmare sin målgrupp via exempelvis sociala medier eller redaktionella sajter.

När konkurrensen hårdnar ökar kraven på företagets webbplats. Den ska vara informativ, inge förtroende, vara enkel att använda och kommunicera företag och produkter på bästa möjliga sätt.

– Det är ett grundläggande krav att ens sajt speglar varumärket. Tilltalande, enkel och lättläst är tre krav jag tycker att man ska ställa på sin sajt, säger Niklas Fischerström, planner på webbyrån Ottoboni.

Niklas lyfter fram en grundläggande attityd som många gånger saknas på webbsidor – kundfokuset. I det får han medhåll av Chrille Peterson, strateg på webbyrån Grand Public.

– Det är en av de största bristerna hos många sajter i dag, att de inte möter kundens behov. Man har inte ställt sig frågan om vad kunden är ute efter, utan utgår från hur ens eget företag vill jobba eller sälja, säger han.

Rätt innehåll alltså. Men det gäller också att ha ett levande innehåll. ”När en sajt lanseras är cirka tio procent av arbetet gjort”, säger Chrille Peterson, som menar att det tunga jobbet är att fylla sajten med bra innehåll och att fortsätta att arbeta med detta kontinuerligt.

Men detta är något kunderna kan hjälpa till med, enligt Niklas Fischerström.

– Optimera sidan utifrån vad kunderna gör där. Flytta eller ta bort material som ingen tittar på, prioritera upp sådant som intresserar, säger han.

Kundanpassning handlar också om att ta emot besökare från alla olika enheter – även mobiltelefoner och läsplattor.

– Det behöver inte alls vara en app, utan lika gärna en webbplats som är optimerad även för mobila besökare, säger Chrille Peterson.

Men en sajt kan vara hur bra som helst – kommer det inga besökare, är det pengar i sjön. En viktig åtgärd för att få besökarna att hitta till sidan är att göra den synlig, bland annat i sökmotorer. Det handlar om sökmotoroptimering, SEO.

– Du måste ha texter som är anpassade för sökningar, texter där du använder relevanta begrepp, säger Niklas Fischerström.

Ett stöd i jakten på relevanta sökord kan vara att titta på tjänsten Google Trends, som visar sökvolymen på olika ord hos Google.

Också den omvända metoden kan användas, att titta i sitt eget statistikverktyg för att få reda på vilka sökord människor har använt när de hamnat på den egna sajten.

Den egna webbplatsen är fortfarande navet för många företag i den digitala marknadsföringen. Men det betyder inte att den är företagens enda arena på nätet.

– Förr hade man en webbplats, i dag har företagen flera webbplatser, till exempel en webbsida, en Facebooksida, en Pinterest-sida och så vidare, säger Chrille Peterson.

Erik Lidsheim, vd och strateg på webbyrån Söderhavet, fyller i.

– Det handlar om att flytta sin digitala närvaro närmare målgruppen. Ibland handlar det om sociala medier som Facebook, ibland är det redaktionella sajter, olika portaler eller andra platser där målgruppen finns, säger han.

Några generella recept för framgång på webben finns tyvärr inte. Allt är avhängigt olika företags individuella förutsättningar och målsättningar. Något som dock är gemensamt för alla är att man bör ha satt upp mål och syften med sin närvaro och formulerat en digital strategi för sitt arbete.

Precis som ens övergripande marknadsstrategi, ska den digitala strategin vara en plan för hur marknadsföringen kan bidra till ens affärsmässiga mål. Det behöver inte bara handla om utåtriktad verksamhet.

– För en av våra kunder har strategiarbetet handlat om två saker: dels att bygga en tydligare bild av företaget och deras produkter på webben, dels att få dem som arbetar med kommunikationen på webben dagligen att lära sig ett nytt sätt att tänka, att tänka webbstrategiskt. Det är vanligt att en strategi riktar sig både inåt och utåt på detta sätt, säger Chrille Peterson.

Text Per Torberger  Illustration Jonas Larsson

Webbpionjären Theofils:
”Navet är vår e-handel”

Att vara starka på webben har varit en tydlig strategi för Theofils. De har haft produktkatalog på webben sedan 2002 och lanserade redan 2004 e-handel till sina företagskunder. Sedan 2011 finns de också på Facebook. Och nu är det dags för ytterligare ett steg.

– Vi kommer under de närmaste månaderna att starta upp ett nytt e-handelsprojekt med fokus på mobil e-handel, säger Anna Agerhall, marknadsföringschef.

Hur ser er digitala strategi ut i korta drag?
– Navet är vår e-handel. Vår webbsida och vår e-handel har ett starkt produktfokus och för att komplettera detta använder vi oss av bland annat Facebook. Vi kommunicerar också med våra kunder via e-postmarknadsföring, det driver mycket trafik till vår webbsida.

Hur gör man för att få besökarna att gå från att ”klicka runt” till att göra ett köp på webbplatsen?
– För det första måste man tydliggöra sortimentet och ha en intelligent sökfunktion. Kunderna letar på lite olika vis, därför tror vi att sök kommer att bli mer framträdande på vår webb. Kassan ska också vara tillgänglig i alla skeden och kunden ska kunna se tillgängligt saldo i realtid.

Hur hänger er webbsatsning samman med ert varumärke?
– Theofils har över 90 år i beslagsbranschen, men vi blickar hellre framåt. Det tror jag märks genom våra digitala satsningar. Nästa steg blir att öka webbdialogen ytterligare.

Text Kristofer Sandberg

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen