Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Kan vi neka ­föräldraledighet?

Kan vi neka ­föräldraledighet?

Fråga: Vi har en anställd som vill vara föräldraledig. Den anställde har tidigare under året beviljats föräldraledighet och vi har flera anställda som kommer att vara föräldralediga under samma period. Om vi beviljar ledigheten kommer detta medföra svårigheter i verksamheten. Hur mycket ledighet får den anställde ta ut? Har vi rätt att neka ledighet? 

Svar: Möjligheten att neka en anställd att ta ut föräldraledighet är begränsad. För detta krävs att den anställde inte uppfyller de villkor som gäller för den begärda ledigheten. Att det finns flera som vill vara föräldralediga samtidigt utgör inte grund till att neka ledighet. Föräldraledighetslagen ger rätt till hel ledighet för vård av barn till dess barnet är 18 månader. Efter att barnet fyllt 18 månader måste den anställde ta ut hel föräldrapenning från försäkringskassan för att ha rätt till föräldraledighet. Det går vidare att ta ut sparad föräldrapenning tills barnet fyller åtta år eller tills det har slutat i första klass i skolan. Därutöver har kvinnlig arbetstagare rätt till ledighet i 14 veckor i samband med barnets födelse.

Ett villkor är att all föräldraledighet, utom vård av sjukt barn, ska anmälas minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske så snart som möjligt. Ett annat villkor är att föräldraledigheten får delas upp på högst tre perioder under ett kalenderår. Avgörande för vad som avses med en period är inte antalet dagar utan hur den enskilda ansökan har formulerats. Om personen i fråga redan beviljats föräldraledighet under tre perioder under kalenderåret, har ni ingen skyldighet att bevilja ytterligare föräldraledighet nu. I sådant fall får personen vänta till nästa kalenderår.

För mer detaljerad rådgivning finns TMF:s regionärer samt kansli tillgängliga på 08-762 72 00.

Anna Freij, arbetsrättsjurist

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

1 kommentar

  • Sibel

    hej jag ansökt om föräldraledighet under jullovet och har nekats till det fastän jag har sökt det innan 2 månader? vad jag vet så har arbetsgivaren inte rätt att neka till det? vad ska jag nu göra när försäkringskassan är beviljad det?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen