Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Kan du lita på dina leverantörer

Kan du lita på dina leverantörer

Svagaste länken i hållbarhetskedjan är leverantörerna. Brister den blir inte kvalitets- och miljömärkningar mycket värda.

Möbelbranschens certifiering Möbelfakta har fyllts med nytt innehåll. I dag innebär det ett ganska omfattande arbete att få en möbel godkänd. Tillverkaren ska uppfylla specifika krav på kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. För att bli godkänd ska den så kallade deklareringen undertecknas av företagets vd, som försäkrar att alla kriterier är uppfyllda.

Men ska chefen våga sätta sin signatur på pappret? Vad har han eller hon egentligen för koll på sina leverantörer i Kina, Indien eller Polen? Bara att göra upp en lista med förbjudna kemikalier är ett stort arbete, och att sedan ha koll på att listan följs är snudd på hopplöst, särskilt om man inte är på plats. Dessutom finns risken att oseriösa leverantörer ljuger för att ta hem en order.

– Bästa sättet att få kontroll är att ha en bra dialog med leverantörerna. Är du långsiktig och ger dem möjlighet att förbättra sig så har du större möjlighet att uppnå dina mål, säger Malin Schmidt, som är vd för Sustainia, ett konsultföretag som till den traditionella managementverksamheten har kopplat ansvarsfullt företagande och hållbar affärsutveckling.

– Dessutom är du ju inte helt i händerna på leverantören. Om du säger att du inte har lust att investera längre så brukar det ge resultat.

Sustainia arbetar med att hjälpa kunderna att nå insikt om vad de tycker och sedan tillsammans formulera kraven.

– Det var lättare förr när man bara talade om pris och teknisk kvalitet. Det är betydligt svårare att framföra och utforma krav som handlar om arbetsmiljö och miljö.

Malin betonar att det inte räcker med att sända ett mejl och fråga ”tycker ni att vår ’code of conduct’ är bra?”

– Man måste vara väldigt tydlig och fråga leverantörsföretaget om det är miljöcertifierat, om det har haft inspektioner, hur utsläppen har förändrats över tid och så vidare. Men var försiktig, glöm inte bort att grunden för ett gott samarbete inte byggs genom att man agerar som en inspektör. Det gäller att ställa frågorna så att man får igång en bra kommunikation, säger Malin Schmidt.

Det här tycker Malin att du bör tänka på att för att få bättre koll:

1. Skapa förtroende
Det är viktigt att skapa en förtroendefull kommunikation med dina leverantörer. Gör en åtgärdsplan där du ger dem möjlighet att göra förändringar och att förbättra sig.

2. Tänk långsiktigt
Har du lärt känna ett företag väl minskar risken att bli förd bakom ljuset eller missa något. Glöm inte att det är dyrt att byta leverantör.

3. Ta reda på vad du tycker
Det är viktigt att du och dina medarbetare vet var ni står i olika frågor. Har ni inte formulerat och förstått de krav ni ställer går det knappast att begära att era leverantörer ska begripa vad ni vill.

4. Tänk på vad du frågar
Var väldigt specifik när du ställer frågor till en tänkt leverantör. Ta gärna hjälp att utforma frågorna och utvärdera svaren. Kostnaden är försumbar jämfört med den skada som en oseriös underleverantör kan åstadkomma.

5. Gör en riskanalys
Skaffa inte leverantörer i länder utan att göra en land- och riskanalys. Ett land med social och politisk oro ökar risken för problem eller att resurser krävs för att exempelvis vara på plats.

HSB säkrar bakåt i leden

Anders Linder, vd för HSB Inköp, är mitt uppe i arbetet med att säkra hållbarhetskedjan bakåt.

– Vi har arbetat med de här frågorna tidigare, men nu gör vi det mer strukturerat, säger han.

HSB är ett kooperativt företag med över 500 000 medlemmar. I en sådan organisation ställs extra höga krav på öppenhet och transparens. Varje leverantör, totalt cirka 100 stycken, måste tåla att dras fram i ljuset. Men inte bara dem – även underleverantörerna.

– Vi håller på att ta fram en ny uppförandekod där vi sätter på pränt vad vi tycker om exempelvis arbetsförhållanden och i miljöfrågor. Vi beskriver även vår uppfattning när det gäller barnarbete och minimilöner.

Till sin hjälp har HSB konsultföretaget Sustainia. Man jobbar mycket med standarden ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande och företags samhällsansvar. Arbetet inbegriper självklart även kvalitets- och miljöledning.

De flesta leverantörerna har Sverige som bas, men ofta finns underleverantörer utomlands.Samarbetspartners kommer att bli tvugna att arbeta efter den nya koden och sedan skicka den vidare i leverantörskedjan.

– Det blir deras uppgift att se till att den följs. Men miss-tänker vi att det inte står rätt till kan vi själva kontrollera, säger Anders Linder.

Text: Roland Fransson
Illustration: Maja Modén

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen