Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / ”God arbetsmiljö är en arbetsgivarfråga”

”God arbetsmiljö är en arbetsgivarfråga”

Sedan lång tid tillbaka är arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet några av de frågor som TMF:s styrelse beslutat att vi ska prioritera allra mest. Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet – inklusive fysiska, psykiska och sociala faktorer – och TMF:s prioritering handlar om många saker. Det grundläggande är naturligtvis självklart, närmast en truism, att en god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra verksamhet, och där gör vi allt vi kan för att aktivt stödja medlemsföretagen.

Vi bestämde oss redan för många år sedan för att god arbetsmiljö är en arbetsgivarfråga. Initiativet i arbetet bör och ska ligga hos företagen. Denna prioritering är på intet vis kontroversiell och den har brett stöd i medlemskåren. Undersökningar visar också att 95 procent av arbetsgivarna anser att arbetsmiljö är en fråga av hög eller mycket hög prioritet.

Att arbetsmiljö är en företagarfråga innebär dock inte att vi inte samarbetar. Samverkan sker dagligen på tusentals arbetsplatser runt om i landet – med enskilda medarbetare, med industriparter, med myndigheter och med fackliga organisationer. Den viktiga arbetsmiljöinsatsen är den lokala. Det är här det viktiga och riktiga arbetet kan göras. Och på nationell nivå kan vi bidra med rådgivning, utbildning och stöd.

Att arbetsmiljöarbetet är viktigt betyder inte på något vis att det är enkelt. Många företag lyfter fram lagar och regler som ett bekymmer, och enligt en färsk enkät tycker runt 40 procent att regelverken är svåra att förstå. Från såväl myndigheter som fackliga organisationer förefaller ibland inställningen vara att bara man ökar antalet regleringar blir säkerheten och arbetsmiljön bättre. Ingenting kunde vara mer felaktigt.

De verkliga effekterna kommer i själva verket från den grundläggande insikten som vi möter hos den förkrossande majoritet av de företag vi träffar, nämligen övertygelsen om att ingen av medarbetarna ska behöva bli sjuk, skadad eller fara illa på sin arbetsplats. Dessutom är det A och O för företaget att man skapar en långsiktig säkerhetskultur som involverar samtliga medarbetare.

Att en god arbetsmiljö och ordning och reda bidrar till ökad hälsa och lönsamhet i bolagen är knappast något man behöver övertyga om längre. Sällan har klichén ”win win” varit mer sann.

David Johnsson

Vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen