Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Utveckla säkerhetskulturen

Utveckla säkerhetskulturen

Fallolyckor, kemikalier, maskiner som används på fel sätt … Det finns en hel del säkerhetsrisker när man arbetar inom trä- och möbelindustrin, och förra året gick också statistiken för de arbetsplatsrelaterade olyckorna upp något. A och O för företaget är ett genomgripande säkerhetstänk och en långsiktig säkerhetskultur som involverar alla medarbetare.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- och Möbelföretagen (TMF), tror att ökningen av arbetsrelaterade olyckor kan kopplas till den ökande konjunkturen.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på TMF

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på TMF

– Man behöver mycket folk och mycket att göra, vilket gör att det är lättare att man gör avsteg och tar genvägar. Samtidigt anställs fler som saknar flerårig yrkeserfarenenhet.

Ett av de områden som Rickard jobbar med är explosionsfarliga miljöer. Vad inte alla vet är att där det finns trä- eller slipdamm finns det också en explosionsrisk, och i vissa fall kan det räcka med en gnista från en givare eller liknande för att det ska smälla.

– Arbete i explosionsfarlig miljö innebär att företagen behöver genomföra riskbedömning och upprätta ett explosionsskyddsdokument. De kan även skicka in ett dammexplosionsprov eller anlita en expert på området. De här föreskrifterna är straffsanktionerade, vilket innebär att företag som inte följer dem kan få böter.

En övervägande majoritet av alla olyckor sker för att man har förlorat kontrollen över någonting, till exempel en stege eller maskin – och många av dem hade kunnat undvikas. I lagens mening är det arbetsgivarens ansvar att se till att lokalerna är utrustade och att de anställda får sin utbildning, men Rickard tycker inte att man ska glömma bort det personliga ansvaret.

– Även om det är arbetsgivaren som har huvudansvaret så har alla individer ett personligt ansvar att följa regler, använda skyddsutrustning, följa instruktioner och uppföra sig professionellt.

Straff är å andra sidan inte någonting han eftersträvar. I stället menar han att det är viktigt att arbeta med säkerhetskulturen ute på företagen.

– För att få bukt med problemen behöver vi ändra vårt beteende och våra attityder. När en allvarlig olycka har inträffat brukar ansvariga säga att de ska se över sina rutiner. Det må vara korrekt, men jag skulle också vilja höra ”vi ska jobba mer med vår säkerhetskultur”.

Det är inte ovanligt att unga personer och nyanställda med liten eller låg yrkeserfarenhet skadar sig i jobbet och därför är det viktigt att de nyanställda får en bra introduktion. På samma vis tror Rickard att olyckorna skulle minska avsevärt om man upprättar instruktioner och checklistor för hur man ska använda olika maskiner. Färdiga checklistor kan till exempel laddas ner från Prevent, en ideell organisation inom arbetsmiljöområdet ägd av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

En annan lösning som Rickard tror skulle minska olyckorna är det så kallade maskinkörkortet som ligger under Prevent och är ett samarbete mellan TMF och GS-facket.

– Tänk om vi kunde få till att företagen i sin introduktion av nyanställda utbildar alla i maskinkörkortet! Allra helst skulle jag vilja att företagen inte bara utbildade operatörer, utan även chefer och ledare. En vision är att maskinkörkortet efterfrågas av företagen och att det ökar anställningsbarheten för dem som söker.

Även om statistiken ser mörk ut tycker Rickard att det är på väg åt rätt håll:

– När jag började handlade det mest om brandsläckare och nödutrymningsskyltar. Nu pratar man mer om säkerhet och hälsa. Man ser också mer vinster med arbetet än vad man gjorde förr och det ser jag som väldigt positivt.

Text Henrik Skapare

Fler tips för en säkrare arbetsmiljö

ANVÄND WIA

WIA är ett rapporteringssystem för hantering av olyckor, tillbud och avvikelser. WIA är gratis för TMF-företag och rapporteringen görs enkelt från den egna telefonen. Man måste inte göra det på telefon heller…

UTRED ALLA OLYCKOR, TILLBUD OCH AVVIKELSER

Genom att göra en utredning av alla händelser ökar erfarenheten och lärdomen leder till att bakomliggande faktorer synliggörs. Samla fakta och information, gör en tidslinje, analysera och åtgärda.

JOBBA MED FRÅGORNA I ER SKYDDSORGANISATION

Ta hjälp när ni behöver. Genom att involvera skyddsombud och medarbetare synliggörs säkerhetsfrågor tydligare. Det är viktigt att chefer och ansvariga står upp för säkerheten.

UTVECKLA ER SÄKERHETSKULTUR

Jobba med säkerhetskultur, och gärna en beteendebaserad säkerhetskultur, så kallad BBS (Behaviour Based Saftey), där man förändrar beteende och attityder hos samtliga medarbetare på alla nivåer. Alla har ett ansvar för säkerhetskulturen och initiativet ligger hos ledningen. Det är viktigt att se säkerhetsarbetet som ett resultat av kulturen och dynamiken inom

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen