Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Framtidsfokus på möbeldagen
Sherwin-Williams

Framtidsfokus på möbeldagen

Möbeldagen, Möbelsveriges självklara årliga forum, anordnades den 18 november på Pulsen i Borås. 2014 bjöd på extra mycket framtidsspaning med begrepp som Augmented Reality och Service Design, livscykelanalys, föredrag om nya användningsområden för material samt en generell genomgång av möbelbranschens utmaningar framöver.

Avslutningsvis höll Gustav Pärson, mannen bakom Årets möbel – bordet Spänna – ett fascinerande tal om sitt konstnärskap, som i mångt och mycket baseras på en kärlek för fogar. Möbeldagen är ett samarrangemang av TMF och SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Möbeldagen Möbeldagen Möbeldagen Möbeldagen Möbeldagen Möbeldagen-6

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen