Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Okategoriserade / Skandinaviska möbeln lyfts på mässan
Sherwin-Williams

Skandinaviska möbeln lyfts på mässan

Cecilia_Ask_Engstrom

2014 gjorde TMF en speciell satsning på svenska möbeln på Stockholm Furniture Fair, en satsning som nu tas ett steg längre i februari månads mässvecka. Med ”Inside Scandinavian Design” – en utställning i samarbete med designduon Färg & Blanche samt Stockholmsmässan – är tanken att lyfta värdet av den skandinaviska möbeln där besökarna får insikt i processen från idé till färdig produkt.

Vi ser en möbel på mässan eller i inredningsbutiken, vi beundrar designen, formen, materialet och funderar hur den ska passa in i vårt hem eller på vår arbetsplats.

Men vad ingår egentligen i en möbel, vad finns under ytan och alla dess timmar av utveckling, och vilka områden tas i beaktande när produkten tas fram? Kort sagt – vilka är möbelns värden som alla är delaktiga för dess färdiga form?

Det är frågor som utställningen ”Inside Scandinavian Design – An exhibition about the work and values in the Scandinavian furniture industry” – ska lyfta fram.

Tillsammans med den välkända designduon Fredrik Färg och Emma Marga Blanche och Stockholmsmässan står TMF bakom en såväl estetisk, iögonfallande som upplysande möbelexposé i A-hallen som ska få besökaren att tänka till på mer än ett sätt.

— Den här utställningen känns väldigt angelägen. Det är oerhört viktigt att visa på allt arbete som ligger bakom en möbel/produkt och det handlar om många inneboende värden som vi måste bli bättre på att värdesätta samtidigt som företagen behöver bli bättre på att berätta om dem, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF.

Några värden som kommer att lyftas fram är designprocessen, ergonomi, hållbarhet, utforskande av nya material eller genomtänkta tekniska lösningar. Utöver utställningen kommer den skandinaviska möbeln dagligen att få fokus på mässcenen där namnkunniga gäster väljer ut sina favoriter och motiverar varför. TMF:s medlemsföretag kommer också att bjudas in till en frukost med guidning av utställningen.

Förutom huvudnumret ”Inside Scandinavian Design” har TMF:s en hel del aktiviteter på Stockholm Furniture Fair 2015:
• Informationsmöte om Möbelfakta.
• Utbildningar i socialt ansvarstagande – kravkriterium i Möbelfakta som revideras inför 2015 med ökat fokus på systematik och arbetssätt och därmed ökad möjlighet till uppföljning.
•  Etiska Rådet finns på plats.

AG:38

Titta förbi TMF:s nya monterplats – som även är en del av ”Inside Scandinavian Design” – för att diskutera branschfrågor eller möbelfakta med oss!

Text: Cecilia Uhler

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen