Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Finns inga bestämmelser om var en överläggning ska äga rum
Sherwin-Williams

Finns inga bestämmelser om var en överläggning ska äga rum

Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Bengt Johansson_cropped1

Fråga

Vi har underrättat en arbetstagare om att dennes provanställning kommer att avbrytas i förtid. Vi har samtidigt varslat berörd arbetstagarorganisation om beskedet. Arbetstagarorganisationen har begärt överläggning och vill att överläggningen ska äga rum på arbetstagarens arbetsplats medan vi föredrar företagets huvudkontor, där personalavdelningen finns. Vad är det som gäller?

Svar

Anställningsskyddslagen innehåller inga bestämmelser om plats eller form för denna typ av överläggningar. Huvudregeln är att arbetsgivaren och arbetstagare/arbetstagarorganisationen ska komma överens om tid och plats. Båda parter bör kunna visa viss flexibilitet, exempelvis går det att hålla en överläggning via webb/ video. Ytterst är det dock arbetsgivararen som kallar till överläggning. Om arbetsgivaren kallar till överläggning på viss tid och viss plats och arbetstagaren/ arbetstagarorganisationen inte infinner sig anses arbetsgivarsidan i de flesta fall ha fullgjort sin överläggningsskyldighet.

BENGT JOHANSSON

CHEFSJURIST

bengt.johansson@tmf.se

 

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen