Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Får studieledig extraknäcka hos konkurrenten?
Sherwin-Williams

Får studieledig extraknäcka hos konkurrenten?

Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Bengt Johansson_cropped1

FrågaFår studieledig extraknäcka hos konkurrenten? 

Har en arbetstagare som begärt och beviljats studieledighet. Har personen rätt att extrajobbba för en annan arbetsgivare under ledigheten?

Svar Svaret är i princip nej. Rätt till ledighet från arbete för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Avgörande för rätten till ledighet är att arbetstagaren faktiskt använder ledigheten för att delta i ett utbildningsprogram. Rena självstudier ger inte rätt till ledighet enligt lagen. Om arbetstagaren över huvudtaget inte påbörjar utbildningen förfaller rätten till ledighet och arbetsgivaren kan då kräva att arbetstagaren återgår i arbete. En arbetstagare som använder ledigheten även för annat ändamål, till exempel för att ägna sig åt förvärvsarbete, bryter mot lagen. En arbetstagare kan i vissa flagranta fall av missbruk av ledighetsreglerna åläggas skadeståndsskyldighet enligt allmänna avtalsrättsliga principer för kontraktsbrott i anställningsförhållanden. Skadestånd bör dock enligt lagmotiven endast utgå om synnerliga skäl föreligger. I mycket allvarliga fall, om till exempel arbetstagaren arbetar åt en konkurrent, kan även fråga om uppsägning eller avsked bli aktuellt. Sammanfattningsvis kan således konstateras att en arbetstagare som önskar extrajobba åt en annan arbetsgivare under ledighetstiden, kanske för att dryga ut sina studiemedel, måste ha sin ordinarie arbetsgivares samtycke.

Bengt Johansson, chefsjurist

bengt.johansson@tmf.se

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen