Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / DesignOnsdag: Inspiration eller plagiat?

DesignOnsdag: Inspiration eller plagiat?

Den 6 november ordnade Svensk Form en DesignOnsdag, en diskussionskväll på tema designstöld, plagiat och upphovsrätt, där man bjöd in allmänhet, designkåren och företag att delta och bland annat diskuterade case.

Här medverkade Cecilia Ask Engström för TMF, tillsammans med bland andra Mette Rode Sundstrøm, vd på auktionssajten Lauritz.com, Peter Adamsson, advokat från Sandart&Partners och ordförande för Svensk Forms Opinionsnämnd samt Marianne Gille, professor i design- och produktutveckling vid Linnéuniversitetet som är medförfattare till boken ”Plagiat Stöld Förebild Inspiration” på uppdrag av Handelshögskolan.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen