Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / ”Dags för en ny industripolitik för Sverige”

”Dags för en ny industripolitik för Sverige”

Med mindre än ett år kvar till valet presenterar den samlade svenska industrins 14 bransch- och arbetsgivarorganisationer en gemensam plattform – Industrins reformagenda: vi leder den hållbara omställningen – som vänder sig till riksdagens samtliga partier.

Maria Sunér, vd på Swemin, konstaterar att det är hög tid för ett nytt samförstånd mellan politiker, myndigheter och svensk industri för att lyfta Sverige som industrination.

– Klimatomställningen och elektrifieringen går nu snabbt inom den svenska industrin. Det är vi stolta över, men politiken ligger dessvärre ofta långt efter. Därför presenterar industrin en ny reformagenda. Vi skapar verklig klimatnytta varje dag, men nu måste politiken ge oss rätt förutsättningar att fortsätta våga satsa här i Sverige, säger Maria Sunér.

Reformagendan innehåller tolv reformområden. Överst på reformlistan står önskan om effektiva tillståndsprövningar. Den högaktuella cementkrisen sätter fingret på skärningspunkten mellan ideologisk miljöambition och det reella omställningsarbete som bedrivs av svensk industri.

– Vi behöver en stark svensk industripolitik som ser helheten och inte bromsar omställningen. Vi behöver långsiktiga och förutsägbara lösningar på tillståndsprocesserna och en elförsörjning som fungerar. Vi måste också komma tillrätta med kompetensbristen och flaskhalsarna på arbetsmarknaden, menar Maria Sunér.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen