Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / Coachningen beror på individ och diagnos
Sherwin-Williams

Coachningen beror på individ och diagnos

Rekryteringsföretaget Novare Peritos gör att fler unga blir en resurs på arbetsmarknaden.

Unga med kognitiva funktionsvariationer är en ofta outnyttjad arbetskraft. För många med diagnoser i autismspektrumet eller som kommer från särskolan väntar arbetslöshet eller sjukersättning trots att de är arbetsföra.

– De behöver ofta bara coachning, hjälp och stöd för att fungera på en arbetsplats, säger Delal Apak, coach på Novare Peritos, ett företag som jobbar med att hjälpa den här gruppen av unga ut i arbetslivet.

– Vi vill också synliggöra den här gruppen för arbetsmarknaden, många företagsledare kan för lite om hur de här personerna fungerar och vågar inte prova att anställa dem.

Delal Apak på Novare Peritos. GÖR: Coach på Novare Peritos. Utbildad statsvetare och har tidigare jobbat med rekrytering, som managementkonsult, med ledarskapsutbildningar och mycket med ungdomar. NOVARE: En koncern som bland annat jobbar med rekrytering, interimslösningar och kompetensutveckling. Två bolag i koncernen jobbar med människor med speciella behov och förutsättningar. AUTISMSPEKTRUMET: Olika diagnoser över ett brett fält som kan ge olika symptom, exempel på diagnoser är ADHD, ADD, asperger och autism.

Vissa företag vänder sig direkt till Peritos med en kravprofil på en vakans, andra gånger är det den sökande själv eller dennes föräldrar som tar kontakten. Men oftast är det Arbetsförmedlingen som vänder sig till Peritos med kandidater som sedan matchas mot de arbeten som är tillgängliga.

– Sedan kallas de till en intervju, precis som vid andra rekryteringar – med det undantaget att vi coacher också är med, säger Delal Apak.

Coacherna blir efter anställning en del av arbetsplatsens vardag.

– Coachningen beror på individ och vad de har för diagnos. Vissa behöver hjälp med att komma i tid på morgonen, det är ingen självklarhet för dem med en viss problematik, för andra är sociala situationer svåra och ytterligare andra behöver väldigt tydliga instruktioner för att komma i gång. I början är vi coacher med som en skugga och lär oss det de ska jobba med, därefter blir vi en mellanhand så att företagen inte behöver ta ett extra ansvar.

Från att ha varit arbetslösa eller fått ersättning är ungdomarna nu anställda av Peritos, har riktiga jobb med riktig lön. Vaktmästeri, konstorsvärd, reception och lagerarbete är vanliga sysselsättningar, yrkesroller som det sparats in på på många arbetsplatser – Peritos högutbildade klienter får hjälp att hitta jobb som matchar deras utbildning.

– För många betyder det här allt. En av våra medarbetare som jag träffade nyligen är nog ganska typisk, han har kunnat flytta hemifrån och har skaffat körkort – något han inte hade lyckats med om han varit kvar utanför arbetsmarknaden.

Men inte bara de nyanställda gör vinster:

– Många chefer vittnar om att de blivit bättre med våra medarbetare på företaget; deras uppgift som ledare blir tydligare och bättre på mjuka värden.

Text Peder Edvinsson

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen