Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Bygg flera småhus
Stockholmsmässan

Bygg flera småhus

Vi vet ganska väl hur människor vill bo, men bygger trots det någonting helt annat. Och framför allt planeras det inte enligt svenskarnas önskemål. Återkommande undersökningar – till exempel från SEB, Villaägarna och Boverket – visar samstämmigt att de allra flesta vill bo i eget hus. Enligt en studie från Boverket genomförd 2014 önskar en betydande majoritet helst av allt bo i småhus – i Stockholmsområdet handlar det om 6 av 10, i Göteborg och Malmö var siffran 7 av 10 och i övriga landet 8 av 10.

Oavsett om man bor på mindre eller större orter, på landet eller i stad, önskar man samma sak: att bo i eget hus. Mer än hälften av de tillfrågade ville dessutom själva äga sin bostad. Trots det är dagens ofta utdragna plan-och bygglovsprocesser inte inriktade på vare sig trädgårdsstäder eller villabebyggelse. Från planerare och politiker är svaret ofta förtätning, förtätning, förtätning. Oavsett fråga. Man utgår helt felaktigt från att det är bättre ur miljö-och effektivitetssynpunkt att enbart förtäta befintlig stadsmiljö. Man påstår även att man därigenom kan få tillgång till befintlig infrastruktur och slippa tunga investeringar. Om så var fallet förefaller det lika enkelt att bygga småhus i befintlig byggnation längs vägar och buss-och tunnelbanelinjer utanför staden. Här finns ju dessutom gott om byggbar och billig mark.

Nya trädgårdsstäder med blandat boende är inte bara den allra populäraste boendemiljön, det är dessutom ekonomiskt och socialt hållbart. Enligt professor Christer Harrysson vid Örebro universitet är kostnaden för att bygga småhus lägre än för flerfamiljshus. Småhus drar dessutom mindre energi, ungefär 50 procent mindre per kvadratmeter boyta. Småhus är dessutom den allra billigaste boendeformen.

Att 9 av 10 småhus dessutom är industriellt byggda i trä gör ju knappast saken sämre. Trä är klimatsmart, återvinningsbart och förnybart. Det industriella byggandet sänker dessutom produktionskostnaden. Studier som bland annat refereras av Linköpings universitet visar att det finns positiva hälsoeffekter av att leva i trämiljöer.

Oavsett hur man vänder och vrider på frågan blir svaret således fler småhus: för att människor vill ha det, för att det är hållbart och för att det är den bästa ekonomiska lösningen. Dessutom är det ju trevligt.

David Johnsson, vd TMF

David Johnsson

vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen