Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Intervju / Bättre upphandlingar

Bättre upphandlingar

Cecilia Ask Engström, tmf© Orlando G BoströmLagen om offentlig upphandling (LOU) modifierades från 1 januari 2017. Vi bad TMF:s branschutvecklingschef Cecilia Ask Engström att berätta om förändringarna och vad de innebär för branschen.

TEXT MAGNUS HAGSTRÖM FOTO ORLANDO G BOSTRÖM

 Kortfattat ställs mer långtgående krav på miljö- och socialt ansvarstagande. En förändring är att man nu kan ställa krav på specifik märkning, såsom Svanen eller ISO 14001. Tidigare räckte det med att leverantörer kunde påvisa att man uppfyllde samma krav som ställdes i märkningen.

– Något som varit viktigt för oss är att det blivit tydligt att upphandlare får andra alternativ än rangordning när de väljer leverantör. När rangordningen tillämpades strikt fick en leverantör alla affärer under hela kontraktstiden. När man öppnar upp för alternativ till rangordning kommer det att bli enklare för fler att konkurrera om delar i en upphandling. TMF har länge varit aktiva i frågan – inte minst under Almedalsveckan – och 2015 hade man ett möte med  civilminister Ardalan Shekarabi (S) där han nämnde att han haft TMF i åtanke i samband med det då stundande lagförslaget.

– Vi har jobbat på flera fronter, även med personer som formulerat och skrivit lagen. Vårt bidrag är att öppna upp för alternativ till rangordning, vi valde att sikta in oss på den del som har störst konsekvenser för vår bransch, säger Cecilia Ask Engström. En viktig sak är att det nu blivit enklare att konkurrera. Berätta på vilket sätt och hur det gynnar företagen.

– Tidigare skrevs ofta avtalen med ett företag som fick leverera till skolor, daghem och äldrevård i en hel region. När man nu öppnar upp för alternativ till rangordning är det viktigt att vi når ut med att denna möjlighet finns. Det är viktigt att  upphandlarna känner till de nya möjligheterna och vågar använda dem. Branschen har en dialog med upphandlingsmyndigheten om en guide för bättre offentlig upphandling av inredning.

Vad tycker du fortfarande saknas? Vad kan bli bättre?

– Upphandlingsförfarandet är alldeles för komplext och upphandlarna är rädda att göra fel. Det gör att upphandlingarna ofta blir väldigt omfattande. De komplexa upphandlingarna blir ofta överklagade, vilket låser affären under lång tid. Långa svarstider i domstolar ställer till stora problem för leverantörerna.

– Fler bör använda möjligheten till dialog före upphandlingen. Behovet av innovativa inredningslösningar ökar och dialog ger kunskap om vad branschen kan erbjuda. Det minskar även risken för att upphandlingen överklagas. En annan sak är att man inte ska ställa krav som inte kan följas upp.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen