Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Intervju / Säkrad arbetsfred de närmaste åren
Sherwin-Williams

Säkrad arbetsfred de närmaste åren

Eva Glückman© Orlando G BoströmVälkomna förändringar i arbetstidsregler och ett säkrat avtal är de största vinsterna i avtalsrörelsen. Nu siktar TMF på att modernisera kollektivavtalen till nästa avtalsrörelse.

TEXT ANDERS LANDÉN FOTO ORLANDO G BOSTRÖM

I slutet av mars avslutades förhandlingarna för årets avtalsrörelse. Det nya löneavtalet har ett normerande avtalsvärde på 6,5 procent över en treårsperiod. Eva Glückman är förhandlingschef på TMF och hon är glad över att det nya avtalet tecknades för tre år.

– Vi är inte helt nöjda med löneökningsnivån men det känns viktigt att vi har säkrat arbetsfreden de kommande tre åren. Det ger våra medlemmar en stabilitet och gör det enklare för dem att planera sin utveckling.

Ett av målen under förhandlingarna var att få ner löneökningstakten då den under lång tid har varit hög, vilket drabbar branschens konkurrenskraft. Med höga lönekostnader drivs priset på produkterna upp vilket gör det svårare för svenska företag att konkurrera. De svenska lönerna har länge vuxit mer än hos utländska konkurrenter. På sikt kan det innebära att de anställda blir av med jobben. En stor vinst var dock att TMF lyckades få igenom förändringar för arbetstidsreglerna.

–När det gäller avtalet med GS-facket har vi kommit överens om en stupstock avseende kontinuerligt tvåskift arbete, vilket vi tycker är en stor framgång. Vi har också lyckats göra förändringar i arbetstidsavtalet med tjänstemannafacken som innebär en större möjlighet för arbetsgivaren att variera arbetstiden.

Arbetet med att utveckla kollektivavtalet fortsätter. Med tjänstemannafacken kom TMF överens om en arbetsgrupp för en översyn av befintliga löneavtal och med GS-facket fortsätter arbetet med att se över avtalen språkligt och redaktionellt.

– Vi hade gärna sett att vi fått ytterligare arbetsgrupper, särskilt med GS-facket, för att kunna diskutera det lönesystem som finns, men det ville inte GS-facket gå med på. Vi kommer dock att föra diskussioner med dem om detta under kommande
avtalsperiod, säger Eva Glückman.

TMF arbetade hårt under 2017 med att få sina avtalsparter att förstå att förändringar av kollektivavtalen gynnar såväl arbetstagare som företag.

– Önskemålen att göra kollektivavtalen mer attraktiva och modernisera dem så att de passar dagens verklighet finns hos både anställda och företagen och det i sin tur skulle stärka företagens konkurrenskraft.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen