Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / ” Djärva projekt skapar positiv känsla i staden”
Sherwin-Williams

” Djärva projekt skapar positiv känsla i staden”

Socialdemokraterna i Örebro den 11 mars 2011

Örebro växer så det knakar och kommunalrådet Björn Sundin (S) har blivit förändringens ansikte utåt. Efter att ha jobbat som journalist och kommunikatör i många år är han sedan 2007 politiker på heltid. 

TEXT MARTIN GENBERG FOTO ULLA-CARIN EKBLOM

Sedan 2011 är Björn Sundin ansvarigt kommunalråd för samhällsbyggnad i Örebro. I sociala medier är han den expanderande stadens främste företrädare och många följer honom via nyhetsbrev och i bloggen där han skriver om samhällsbyggnadens utmaningar och möjligheter.

Vad är så speciellt med Örebros expansion?

– Vi är den större stad som bygger mest per capita. Vi är också den stad utanför storstäderna som har vuxit mest de senaste fem åren, även i reella tal. Vi färdigställer runt 1 100 bostäder per år och jämförelser visar att vi har den snabbaste handläggningen av detaljplaner bland kommuner i Sverige. Vår markanvisningsmodell har också hyllats, och den är en förutsättning för att vi ska vara snabba.

Varför är det viktigt att växa?

– Det blir förstås mer intäkter och skatteintäkter att fördela, men framför allt skapas en positiv känsla. Då får folk självförtroende och vågar mer. Och de senaste tio åren har vi sett hur det tas mycket mer initiativ, att man har modet att starta företag eller prova på en ny bana. Vi har arrangemang som visar att allt är möjligt i Örebro, Open Art och Live At Heart, till exempel. För att utveckla stadskärnan har vi jobbat väldigt målmedvetet för att uppnå ”samproduktion” mellan kommun och privata aktörer. En växande stad och förtätning har tillsammans med djärva projekt skapat en

Vad är din vision? 

– Att ha ett samhälle där alla törs ta steget. Så länge man ser att saker hindrar folk från att utvecklas – bostadsbrist, skolfrågor, stadsmiljöer – finns det saker att göra. Människans frigörelse är en kärnfråga.

Hur får du igenom dina ofta innovativa idéer?

– Förståelse för hur man driver en förändring. Och för kommunikation. Om jag inte förmår förklara för andra vad jag vill kommer de inte att följa med. Sedan måste jag vara medveten om när en expert behövs.

Varför är du så synlig i sociala medier?

– Jag tackar alltid ja till vänförfrågningar på sociala medier. Jag twittrar och har en blogg, vilket numera verkar vara ovanligt. Ju mer tillgänglig man är i olika kanaler, desto mer konstruktiv blir diskussionen. Något av det finaste beröm jag fått är när folk jag varit oense med om precis allt säger att de kan tänka sig att rösta på mig. Just för att diskussionen var så öppen. Som person mår man bra av att det man gör faktiskt lyckas.

Och vad händer nu?

– Till exempel skulle vi vilja utveckla en ”egnahemsrörelse 2.0”, alltså att fler ska ha råd att bo i hus. Boendeformen borde inte vara så beroende av ekonomin som fallet är i dag.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen