Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / ” Arbetsseger för en fråga vi drivit länge”
Sherwin-Williams

” Arbetsseger för en fråga vi drivit länge”

Ett regeringsförslag ger ökade möjligheter till högskolebehörighet på yrkesprogram med bibehållen kvalitet i yrkeskunnandet och utan att andelen yrkestimmar minskas.

– Det här är en riktig arbetsseger, menar Henrik Smedmark, TMF:s kompetensförsörjningsexpert. Frågan har drivits hårt under flera år av arbetsgivare och tack vare enträget arbete har vi nu nått framgång..

Regeringens förslag är nu ute på remiss. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen