Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Vi pratar inte bara om det

Vi pratar inte bara om det

Krönika

Hållbarhet är ordet för dagen och de allra flesta kan inte nog bekänna sig till begreppet. Precis som med de flesta populära uttryck är det dock få som bryr sig om att på allvar definiera begreppet, och eftersom det ger positiva associationer är det lätt att hålla med. Vem vill inte vara hållbar, och vem vill inte bidra till en hållbar värld och framtid? Många branscher och många förespråkare för olika material vill gärna bli förknippade med hållbarhet som begrepp. Ibland blir man minst sagt förvånad när man ser vem och vilka som påstår sig hållbara.

Vad menar man med social hållbarhet? Menar man ekonomisk hållbarhet eller menar man miljömässig hållbarhet? Innehållet är ofta oklart, men begreppet vill man gärna sammankopplas med.

I det sammanhanget är det skönt att verka i en organisation som inte bara pratar hållbarhet, utan även aktivt arbetar med frågorna. De flesta av våra medlemmar arbetar med trä, ett material som uppfyller alla högt ställda krav på hållbarhet ur ett miljöperspektiv. Trä är en förnybar och energieffektiv råvara. Trä lagrar koldioxid och kan i högre grad än vad som varit vanligt ersätta material som stål, betong och plast. Trä lämpar sig dessutom sällsynt väl för industriell produktion, är återanvändbart och kan till slut också användas till bränsle. Slutligen är trä dessutom ett sällsynt vackert material som finns i ett närmast oändligt antal varianter och har fantastiskt taktila egenskaper.

Hållbarhetsarbetet slutar dock inte där. Det handlar nämligen inte bara om materialvalet, det ingår i en större helhet. Sedan länge tillhandahåller TMF därför också ett märkningssystem, Möbelfakta, som är en kravpaketering för möbler som är uppbyggd på tre olika ben: en möbel som lever upp till Möbelfaktas tre delar möter kraven på miljö, är tillverkad enligt etiska riktlinjer och följer gällande kravspecifikationer i fråga om kvalitet. Möbelfakta är därmed ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.

I TMF:s hållbarhetsarbete ligger även våra aktiviteter med cirkulära affärsmodeller som kan bidra till lösningar på en del av de utmaningar vi står inför, givet att man kan finna affärsmässigt hållbara system. Så jobbar vi med hållbarhet. Hur gör ni? Hör gärna av er till oss och berätta. Hållbarhetsfrågan utvecklas ständigt och vi vill vara en del av den utvecklingen.

David Johnsson, vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen