Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Vi måste söka upp de unga
Sherwin-Williams

Vi måste söka upp de unga

Krönika

Det går bra för våra branscher nu. För de allra flesta faktiskt mycket bra. Det byggs och renoveras i en omfattning som visserligen inte motsvarar behoven över tid, men som ändå inte kan beskriva på annat vis än rekordstarkt.

För de flesta företag som TMF företräder innebär detta högtryck i fabrikerna och i fråga om nyrekrytering. Behovet av byggande råkar dessutom sammanfalla med en ökad insikt om att trä som byggmaterial i många avseende är oöverträffat, något som gynnar det flertal av TMF:s medlemmar som är byggmaterialleverantörer oavsett om de tillverkar kök, golv eller hissinredningar i trä. Allt väl, skulle man därmed kunna tro.

Långt därifrån, är tyvärr sanningen. Det finns många utmaningar för våra branscher: kostnadsläget och en global konkurrenskraft, teknikutveckling samt transportskatter. Den kanske största utmaningen är dock kompetensutveckling och rekrytering.

Så gott som samtliga utbildningar på olika nivåer med inriktning mot våra branscher har alldeles för få sökande och kommuner är snabba med att lägga ner. Vad det låga söktrycket beror på kan man diskutera, men en orsak är givetvis att industrin generellt har haft svårt att visa vilka spännande och utvecklande arbeten vi kan erbjuda. Arbeten med goda villkor, god miljö och goda löner. Arbeten som så gott som till hundra procent erbjuder fasta anställningar på heltid. Arbeten som ofta har högt teknikinnehåll. Vi måste bli bättre på att visa detta.

TMF kommer nu att dra i gång en större satsning, inte minst i digitala medier, på att kommunicera våra yrken, produkter och arbetsplatser till morgondagens arbetskraft. Berätta att i den lilla lokalen bredvid bostadsområdet eller skolan tillverkas de möbler som finns i FN:s generalförsamling, på Apples huvudkontor eller i ditt vardagsrum. En ökad kunskap redan från tidig ålder om våra produkter och varumärken, men också om miljöerna i vilka de tillverkas. Vi kommer att söka upp unga där de finns och på deras villkor för att berätta våra historier. Så håll ögonen öppna, och be framför allt era barn att hålla ögonen öppna för snart finns vi i deras platta och telefon.

David Johnsson

Vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen