Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / ”Vi blir bättre tillsammans”

”Vi blir bättre tillsammans”

Vid årsskiftet kunde Catherina Fored se tillbaka på sina första två år som förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter. Nu blickar hon framåt och under valåret 2014 står bostadspolitiken och diskussionerna om det hållbara samhället högt på hennes och förbundets agenda.

Catherina Fored Foto Peter Phillips_fri

Catherina Fored

När Sveriges Arkitekter tog upp jakten på sin nya förbundsdirektör letade de efter en person med god branschkännedom och erfarenhet. Ingen kunde väl passa bättre för rollen än Catherina Fored. Med sin breda och mångfacetterade bakgrund hade hon alla de egenskaper som efterfrågades.

– Jag har jobbat både som projekterande arkitekt och projektledare. Jag har axlat beställar-rollen och varit med i produktionsledet. Sedan har jag varit verksam både i privata, kommunala och statliga verksamheter.

Catherinas arbete spänner över många frågor. Inte minst eftersom Sveriges Arkitekter både är ett fackförbund och en branschorganisation med över 12 000 medlemmar. Som fackförbund lyfter de fram villkor för individen och medlemmarna. Organisationen driver branschfrågor och arbetar med att lyfta arkitekturens betydelse i samhället. Hennes främsta mål har varit att göra organisationen mer synlig och att bli ännu bättre på att samverka och bygga nätverk.

– Vi växer och blir bättre när vi gör saker tillsammans. Så enkelt är det, menar Catherina, som tycker att samverksansklimatet har blivit bättre vilket gjort det lättare att hitta olika konstellationer där frågor kan drivas tillsammans.

För Sveriges Arkitekters räkning lyfter hon fram samarbetet med Svenska Teknik & Design-företagen, STD. De driver flera projekt tillsammans, där ett handlar om att kompetensutveckla arkitektkåren.

Som en del av ambitionen att bli mer synliga i samhället och påverka politiker, anställde Catherina en arkitekturpolitisk chef till förbundet.

– Det är otroligt viktigt att vi kan nästla oss in bland politiker och andra personer med maktposition. I arbetet med att lyfta fram arkitekturens betydelse jobbar vi hårt med strategi och opinionsbildning. Inte minst inför höstens val.

Catherina brinner för hur man bygger miljöer där människor mår bra och trivs. Hon lyfter gärna fram den stadsplan som chefsarkitekten Klas Tham tog fram till mässan Bo01 i Malmö.

– Klas formade en plan med ambitionen att skapa stor upplevelserikedom. Med små oregelbundna kvarter, smala gränder och varierande hushöjder blev det lite medeltida mystiskt på något sätt. Det var väldigt spännande.

Att trä kommer att spela en allt större roll i framtida arkitektur märker Catherina redan. Under de två år hon varit borta från byggbranschen har hon sett hur fler företag lyfter träarkitektur som en spännande del av sina verksamheter. Hon konstaterar att träindustrins produkter utvecklats.

– När jag var på Folkhem gjorde vi ett strategiskt val att bygga både högt, lågt och tätt i trä. Nu är det fler som följer trenden och jag är helt övertygad om att vi kommer se allt fler träbyggnader.

Catherina tycker att arkitekter måste bli kaxigare och ta ton. Hon vill se fler i debatten och önskar att man även som enskild individ vågar höja rösten när man tycker att någonting är fel.

– Jag har haft en brokig bana och vill uppmuntra fler inom kåren till att prova olika roller inom yrket. Arkitekter är kompetenta och behövs på olika positioner i samhället. Gärna inom politiken där man måste börja prata mer arkitektur.

Catherine Fored 

Aktuell: Förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Ålder: 49 år.

Utbildning: KTH/CTH, arkitektur.

Bor: Höst och vinter på Folkungagatan, vår och sommar på Duvholmen utanför Lidingö.

Favoritbyggnad: Badanläggningen i den schweiziska byn Vals, ritad av Peter Zumthor.

Text: Katarina Brandt

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen