Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Folkhem

Tag-arkiv: Folkhem

  • ”Vi blir bättre tillsammans”

    Catherina Fored blickar hon framåt. Under valåret 2014 står bostadspolitiken och diskussionerna om det hållbara samhället högt agendan.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen