Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Vad beror lim­genomslaget på?

Vad beror lim­genomslaget på?

Fråga: Vi fanérar spån­skivor och använder ett ­traditionellt karbamidlim. Ibland händer det att vi får problem med limgenomslag, vad beror det på?

Svar: Limgenomslag ­innebär att limmet av olika anledningar tränger genom fanéret och hamnar på ytan. Detta kan ge problem vid lackering och betsning samt orsaka missfärgningar. Det finns flera tänkbara orsaker: för hög fuktkvot på fanéret, för låg viskositet på limmet, för mycket påfört lim, för högt presstryck, för lång sluten väntetid eller för långsam härdare. Problemen uppträder oftare om man har väldigt ­tunna fanér eller med öppen struktur.
Var noga med att torka ner fanéren till rätt fuktkvot (­cirka 5-6 procent). Applicera rätt mängd lim och låt inte den ­slutna vänte­tiden vara längre än nödvändigt. Välj lim med hänsyn till snabbhet och viskositet.

Robin Ljungar, branschansvarig för Kök&Bad och Inredningar

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen