Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Okategoriserade / Utvecklas cirkulärt med TMF!
Sherwin-Williams

Utvecklas cirkulärt med TMF!

Samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning och avfallshantering och cirkulär ekonomi har blivit ett viktigt verktyg för att minska vår energiförbrukning. TMF bjuder nu in till en temautbildning över två dagar, utformad för trä- och möbelindustrin.

– Affärsmässighet i kombination med hållbar utveckling utgör en grundpelare för framtidens företagande. Långsiktigt hållbart ansvarstagande är inte bara en konkurrensfördel utan är nödvändigt för att säkra överlevnad och tillväxt i framtiden, säger Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF, som håller i utbildningen.

Kretslopp med allt-1

UPPLÄGG

Den första utbildningsdagen ägnas åt inspiration och lärande av cirkulära ekonomins grundprinciper. Deltagaren får även med sig en frågeställning att arbeta med i den egna organisationen. Andra kurstillfället är mer av en workshop där man får möjlighet att tillämpa nya kunskaper till sig och sitt företag.

Utbildningen anordnas den 22 mars

och 17 maj 2018.

Anmäl dig via tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen