Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Utmanande märkessättning av flera skäl

Utmanande märkessättning av flera skäl

I skrivande stund har precis nya kollektivavtal förhandlats fram och avtalats för den svenska industrin. Kostnaden blev 5,4 procent över en 29-månadersperiod och utan retroaktivitet för den uppskjutna revisionen från tidigare i år. TMF är en av parterna i Industriavtalet och därmed med och sätter det så kallade märket för vilka löneökningar hela den svenska arbetsmarknaden kan hantera. Utgångspunkten för detta system är att det bara är industrin som kan avgöra vilka kostnader som kan hanteras utan att försämra konkurrenskraften.

Årets förhandlingar blev extra komplicerade av flera anledningar – dels har stora delar av hösten präglats av de förhandlingar om LAS- och omställning som arbetsmarknadens parter ägnat sig åt, dels har ju framför allt Coronapandemin och dess skadeverkning hela tiden varit närvarande. Att sätta ett märke, som kan accepteras av arbetsmarknadens övriga sektorer, där vissa helt saknat betalningsförmåga, har varit väldigt utmanande.

Även inom industrin och bland TMF:s medlemmar ser det i många fall helt olika ut. Vissa bolag har klarat verksamheten bra, medan möbelindustrin och bolag som levererar till besöks- och handelsnäringarna har drabbats oerhört hårt av pandemin. I en för närvarande ganska turbulent tid – med pandemin, stor turbulens inom LO och oklarhet kring framtidens arbetsmarknadslagstiftning – känns det därför skönt att, visserligen till en relativt hög kostnad, kunna leverera ett avtal som är långsiktigt och skapar förutsägbara villkor.

I årets sista nummer av Trä & Möbelforum synar vi arbetsgivarrollen och arbetsmiljön lite extra – bl.a. ifråga om ökat distansarbete. Dörr & Portbolaget har å sin sida hittat en helt annan effektivitet – både i kommunikation och produktion – tack vare ett treårigt forskningsprojekt.

Trevlig läsning!

David Johnsson, vd TMF

David Johnsson, vd TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen