Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / TMF:s styrelse 2020-2021: Claes Hansson kvar som styrelseordförande och nyval av Jonas Hernborg

TMF:s styrelse 2020-2021: Claes Hansson kvar som styrelseordförande och nyval av Jonas Hernborg

TMFs stämma valde den 6 maj en ny styrelse för kommande verksamhetsår – en styrelse som fick en delvis förändrad sammansättning sedan såväl Henrik Hjalmarsson, Inwido, som Christer Pehrsson, Kährs, förklarat att de inte stod till förfogande för omval. Ny styrelseledamot blev Jonas Hernborg, vd på Elitfönster. Claes Hansson, Götenehus Group AB, återvaldes som styrelseordförande 2020-2021.

På grund av Corona genomfördes TMF: s årsstämma digitalt genom fullmaktsförfarande, med ordförande, vd, styrelsens sekreterare samt fullmaktstagare på plats. Det planerade heldagsårsmötet tvingades ställas in.

Jonas Hernborg, Elitfönster

Jonas Hernborg, Elitfönster

Vetlandabon Jonas Hernborg har varit vd på Elitfönster sedan februari 2019 men kan blicka tillbaka på ledarroller sedan 2003 – bland annat på Orkla, Itab samt ett eget konsultbolag inom management.

Jonas Hernborg lyfter fram digitalisering, trä som material samt hållbar utveckling – såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt – som viktiga framtida fokusområden för TMF. Som en röd tråd vill han även ha en strävan att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och att ligga i framkant – när nationella gränser försvinner allt mer och europeiska och internationella standarder blir allt mer relevanta.

Vilka är dina främsta tips till en företagare inom trä- och inredningsindustrin?

– Att hitta en balans mellan effektiva processer och att styra med hjärtat. Vår bransch ligger till viss del efter exempelvis metallindustrin ifråga om process-styrning. Och – med tanke på historiken är det lätt att tro att man kan gå in och kopiera branscher som kommit längre gällande processutveckling. Ta i stället inspiration av det men behåll själ och hjärtat i verksamheten för den ingrediensen är svårare att få tillbaka om den går förlorad.

– Kompetens kommer både från studier OCH arbetslivserfarenhet, så stirra dig inte blind på den formella kompetensen utan uppskatta även den förvärvade som kanske till vissa delar är mer specifik i vår bransch. Satsa gärna även på att bygga unga personer över tid för att öka den egna attraktionskraften och för branschen.

– Många av våra verksamheter ligger på mindre orter vilket ger speciella förutsättningar för dig som företagare. Utnyttja styrkan i det och se inte bara utmaningarna!

– Satsa på digitalisering men rätt aktiviteter och var kritisk till hur det faktiskt kan hjälpa era kunder och er verksamhet. Digitalisering kan vara en fantastisk möjlighet men det kan också skapa komplexitet och ta resurser om det görs på fel sätt.

Läs mera här!

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen