Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / TMF:s Årsmöte Festligt, fullsatt och tänkvärt

TMF:s Årsmöte Festligt, fullsatt och tänkvärt

När Alexander Bard och Robert Karjel inspirerade och underhöll på TMF:s årsmöte var det ofta nära mellan skratt och skrämselhicka. Heldagen på Hotell Clarion Sign lockade närmare 200 deltagare.

IT-filosofen Alexander Bard älskar att få med åhörarna på vindlande tankeresor kring hur makten sett ut och förflyttat sig genom historien. En bärande tes i hans berättelser är att det är den som sitter på informationen och har möjligheter att ta ut det viktigaste som också är vinnaren i olika tidsåldrar.

Ett konkret råd till företagen som fanns i publiken var att satsa på kundrelationerna och all den data som finns där.

– I dag skulle jag säga att ett företags utvecklingsavdelning ligger hos kunderna, förklarade Alexander Bard.

Starkt om helikopteruppdag

Om Alexander Bards inspirationstal kunde uppfattas som lite löst i kanterna så blev dagens andra talare en motpol. Robert Karjel är chef över en helikopterdivision, stjärnförfattare och utsedd till årets talare 2013.

Han berättade om när han fick uppdraget att leda en svensk helikopterdivision utanför Somalias piratdrabbade kust. Uppdraget var att skydda den oerhört värdefulla trafiken med lastfartyg som skulle upp genom Suezkanalen. Men där fanns också den svältande befolkningen i Somalia som inte fick några nödsändningar med mat från FN eftersom FN:s båtar attackerades av pirater och al-Qaida.

Robert berättade inlevelsefullt om hur han fick sin personal att fokusera på de tre viktigaste målen som skulle uppfyllas för att uppdraget skulle lyckas.

– Det var väldigt viktigt att inte lägga gruppens energi på de faktorer som skulle kunna omöjliggöra uppdraget, förklarade Robert Karjel.

Väl på plats i Adenviken fanns det många uppdrag som grep tag i den svenska gruppen. Men Robert berättade om ett speciellt uppdrag som öppnade ögonen på honom och hela gruppen.

– Vi åkte till Mombasa i Kenya och besökte de stora lager som FN har där. Vi kom in den största lagerbyggnad du kan tänka dig och där låg det säckar med ris staplade upp till taket. Då blev det så tydligt för oss 40 svenskar att det är så här svälten i Somalia ser ut. Vi fick en tydlig historia kring varför vi var där och vad vi ska göra.

– På samma sätt är de mest framgångsrika företagen byggda kring en tydlig historia där alla i företaget vet varför företaget finns till

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen