Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / TMF engagerat i BeSmå

TMF engagerat i BeSmå

TMF är tillsammans med Villaägarnas riksförbund och Energimyndigheten involverat i ett nystartat småhusnätverk, BeSmå, Beställargruppen Småhus.

Tanken är att BeSmå ska driva utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen vid nybyggnation och bland det befintligt bestånd av Sveriges småhus. Konsultföretaget WSP håller i projektledningen och arbetet innefattar bland annat olika former av kommunikationsaktiviteter, förstudier av beräkningsmetoder, teknikupphandlingar samt sammanställning av resultat från de genomförda lågenergi- och utvecklingsprojekten.

– Det är i dag fullt möjligt att producera och köpa mycket energieffektiva prefabricerade småhus. Efterfrågan har dock hittills varit relativt blygsam på grund av ökade investeringar i lågenergihus som ska räknas hem med minskade driftskostnader, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på TMF.

– I dagsläget är kostnaderna för uppvärmning redan relativt låga, 6 000–8 000 kronor för en normalvilla. Detta ställer krav på att mer energieffektiva hus måste produktutvecklas mot lägre investeringskostnader. I dagsläget accepterar marknaden inte ökade investeringar på några hundra tusen för att spara några tusenlappar per år i driftskostnader.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen