Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Villaägarnas riksförbund

Tag-arkiv: Villaägarnas riksförbund

  • TMF engagerat i BeSmå

    TMF är tillsammans med Villaägarnas riksförbund och Energimyndigheten involverat i ett nystartat småhusnätverk, BeSmå, Beställargruppen Småhus. Tanken är att BeSmå ska driva utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen vid nybyggnation och bland det befintligt bestånd av Sveriges småhus. Konsultföretaget WSP håller i projektledningen och arbetet innefattar bland annat olika former av kommunikationsaktiviteter, förstudier av beräkningsmetoder, teknikupphandlingar…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen