Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / TMF 360 grader – TMF:s nya branschrapport

TMF 360 grader – TMF:s nya branschrapport

TMF företräder sina medlemsföretag och agerar som samlande röst i många gemensamma frågor. Vi arbetar för att ur olika perspektiv belysa våra fantastiska företag och de branscher inom vilka de verkar. Vår nya branschrapport TMF 360 grader är en del av strävan att sprida en samlad och fördjupad bild.

Vi hoppas att TMF 360 grader ska bidra till att ännu tydligare visa beslutsfattare och opinionsbildare hur mycket våra medlemsföretag bidrar med till samhället ifråga om miljö och klimat, hur de ofta har ledartröjan i omställningsarbetet mot ett mer hållbart samhälle och syns globalt med starka, framgångsrika varumärken samt hur de dessutom skapar sysselsättning på mindre orter utanför landets centralorter. Vi vill också bli ännu bättre på att berätta om medlemsföretagens arbete inom exempelvis innovation, automatisering och digitalisering, samt om vilka politiska frågor som i olika utsträckning påverkar företagen.

Rapporten är tänkt att publiceras två gånger om .ret och behandla centrala teman ur olika perspektiv. Dessutom presenteras i varje rapport en aktuell konjunkturuppdatering, specifik för våra branscher, i samarbete med Teknikföretagens nationalekonomer. Över tid ska rapportserien ge en ökad först.else för vad som driver våra företag och vad de behöver för att överleva, växa och fortsätta bidra till en positiv samhällsutveckling.

Denna första rapport är ett avstamp för serien och är tänkt att ge en övergripande bild av nuläget i våra branscher.

Nästa rapport i serien är tänkt att publiceras på försommaren 2021 och erbjuda en fördjupande inblick i våra branschers omfattande arbete med hållbarhet och cirkularitet.

Branschrapport_1_TMF_2020_webb-page-001

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen