Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / Stefan mässar om framtiden

Stefan mässar om framtiden

Spännande teknik och nya arbetsprocesser gör träbyggande och möbler till en bransch som lockar unga – och Sverige till ett starkare industriland. Trä & Tekniks Stefan Sundqvist siar om fina utsikter.

STEFAN SUNDQVIST GÖR: Affärsansvarig för Trä & Teknik. BAKGRUND: Ursprungligen från Dalarna och har jobbat inom byggbranschen. AKTUELL: Gör sin tionde upplaga av Trä & Teknik, träindustrimässan på Svenska Mässan i Göteborg som startade 1982. Årets Trä & Teknik hålls den 28–31 augusti.

STEFAN
SUNDQVIST
GÖR: Affärsansvarig för Trä & Teknik.
BAKGRUND: Ursprungligen
från Dalarna och
har jobbat inom
byggbranschen.
AKTUELL: Gör sin tionde upplaga av Trä & Teknik, träindustrimässan på Svenska Mässan i Göteborg som startade 1982.
Årets Trä & Teknik hålls den 28–31 augusti.

Trä & Teknik om två år, 20120, blir 20:e gången mässan arrangeras. Triss i tjugor alltså! Årets mässa är dock redan ett jubileum: affärsansvarige Stefan Sundqvist gör sin tionde Trä & Teknik – och i den positionen har han läge att både sammanfatta branschens utveckling de senaste åren och sia om framtiden.

– Den stora skillnaden är att teknologin gått framåt något enormt, och hur branschen förhåller sig till det är avgörande för utvecklingen, säger Stefan, som ser att Trä & Teknik har en viktig funktion:

– Kanske har den här industrigrenen släpat efter i utvecklingen på sina håll, där kan vi vara en drivande kraft framåt.

Under Stefans ledning och i samarbetet med Svenska Mässans affärsutvecklare Annika Persson har Trä & Teknik gått från att vara en traditionell mässa inriktad på produktionsmedlen till att vara en mötesplats för alla som använder och arbetar med trä och där aktörer från sågverk till slutproducenter ska hitta sätt att samarbeta.

– Alla tillhör samma kedja och den ska inte innehålla någon svag länk.

För tio år sedan skapades Wood Fusion, en arena inom Trä & Teknik som genom workshops, seminarier och talare lyfter branschens frågor och för alla inblandade närmare varandra. Ett exempel i år är seminariet som leds av TränätverkA, ett initiativ från arkitektföretagen AIX Arkitekter och White i samarbete med Träbyggnadskansliet, där arkitekter och konstruktörer ska samtala om nya sätt att använda trä i byggnader. Andra satsningar i år är bland annat möbler, interiör och snickeri, produktion och digitalisering, kompetensutveckling och utbildning samt det senaste som rör forskning om trä.

– Här kan vi sprida den kunskap som finns på området och börja samtala om hur kopplingen kring design kan komma in tidigare i processen, något som kommer att vara viktigt i framtiden.

– Det här är en industrigren som jag tror bara kommer att bli viktigare för Sverige. Trä är ett material som kommer tillbaka, det är inte som koppargruvan i Falun där malmen är slut, och det är ett omtyckt material i både hus och möbler. Möbelindustrin agerar ju också på en global marknad där trä tillsammans med en effektiv produktion kan bli deras sätt att särskilja sig från andra, och för att ha industrin kvar.

Den miljövänliga profil som trä har och fler sätt att använda råvaran, som biokomposit och textilersättare, är också ett sätt att få ungdomar att välja branschen för sina yrkesliv, tror Stefan:

– Vi måste missionera och informera om materialet, jag tror att ungdomar i högre grad skulle välja träindustrin om man fullt ut hade kunskap

TEXT PEDER EDVINSSON FOTO ANNA SIGVARDSSON

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen