Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Viktigt verktyg för ökad kompetens

Viktigt verktyg för ökad kompetens

Allt fler företag i branschen inser att de måste jobba med sin strategiska kompetensförsörjning. Ett viktigt verktyg i arbetet är validering – och i höst finns ett nytt system, anpassat för trä och möbelindustrin, på plats.

”Nu när fyrtiotalisterna försvinner från arbetsmarknaden är den resursbasen utraderad. Då måste vi hitta andra vägar.”

”Nu när fyrtiotalisterna
försvinner från arbetsmarknaden
är den resursbasen
utraderad. Då måste
vi hitta andra vägar.”

Validering, det vill säga att sätta papper på kunskaper och färdigheter som erhållits på annat sätt än genom formell utbildning, är ingenting nytt. Inom vården var man tidigt ute och inom industrin har vi sett flera olika modeller under årens lopp. Certifiering för CNC-operatörer, maskinkörkortet och olika svetslicenser, för att nämna några.

– Grundtanken med validering är att det inte är viktigt hur du har skaffat din kompetens, utan att du faktiskt har den, förklarar Johan Nordberg, ledare för projektet Kompetenssäkrad industri.

Johan var med redan 2014, när man gjorde ett gemensamt initiativ inom tillverkningsindustrin för att kartlägga de branschgemensamma kompetenskraven. Det vill säga saker du behöver kunna oavsett om du jobbar inom livsmedelsindustrin, tillverkar ståldetaljer eller snickrar möbler. Den gemensamma valideringsmodellen fick namnet Industriteknik Bas och har sedan dess fått sällskap av Automation bas och Underhåll bas.

På dessa valideringsmodeller har man sedan byggt vidare – och ett av projekten handlar om att ta fram kompetenskrav och valideringssystem för just trä- och möbelindustrin. En av dem som, på uppdrag av TMF och GS-facket, arbetar med projektet Validering av yrkeskompetenser för träindustrin, är Mikael Hultberg från Tibro Training Center.

– Under arbetet har vi intervjuat näringslivet för att kartlägga vilka kompentenser som behövs där ute. Arbetet har resulterat i ”idealbilder” av sex olika yrkesroller, säger Mikael Hultberg.

Det var långt ifrån självklart vilka yrkesroller man skulle fokusera på, och det kan mycket väl komma att förändras och kompletteras i framtiden, men till slut bestämde man sig för att ta fram kompetenskrav för maskinsnickare, manuell ytbehandlare, line-ytbehandlare, CNC-operatör, specialsnickare och hyveloperatör.

Användningsområdena för validering är flera. Det man först kommer att tänka på är kanske för att få in nyanlända invandrare i arbete eller som ett sätt för arbetssökande att visa vad de kan. Men validering kan även användas av företag, för att kartlägga vilka kunskaper som finns i personalstyrkan som en del i sitt strategiska kompetensarbete.

Mikael Hultberg TTC

Mikael Hultberg TTC

– Här i Skaraborg har vi varit bortskämda med att det under lång tid har funnits tillgång till kompetent arbetskraft, men nu när fyrtiotalisterna försvinner från arbetsmarknaden är den resursbasen utraderad. Då måste vi hitta andra vägar. Ett sätt är att lyfta den personal man har och plocka upp nytt underifrån och där är validering ett värdefullt verktyg, säger Mikael Hultberg.

Materialet som Mikael har varit med och tagit fram är ett teoretiskt test, som sedan kan kompletteras med praktiska övningar om det skulle behövas. Testet görs vid en dator och kan ta allt från några timmar till en hel dag. I databasen finns över 1 500 frågor, och eftersom både frågorna och svarsalternativen slumpas fram är det praktiskt taget omöjligt att fuska.

Den som gör testet kommer sannolikt inte att tänka på att det består av både en branschspecifik och en branschgemensam del, men efter avklarat test får man två separata intyg. På så vis får den validerade ett dokument som är värdefullt och gångbart även utanför den egna branschen.

Det räcker inte att ha verktygen på plats om ingen vet hur man använder dem och där kommer projektet Kompetenssäkrad industri in i bilden. Tillbaka till Johan Nordberg:

– Vi riktar oss framför allt till mindre företag. De vet att de behöver jobba med de här frågorna men tycker att det är svårt eftersom de inte vet vart de ska vända sig. Därför vill vi att det ska finnas kompetenscoacher hos de ackrediterade testcentren som kan guida företagen och visa hur man kan arbeta med sin kompetensförsörjning.

Än är det några bitar som ska falla på plats, men inför framtiden är Johan optimistisk.

– Min förhoppning är bara att näringslivet känner att det här är någonting som de är delaktiga i och att de använder sig av verktyget. Om det här ska få effekt ute på företagen måste personerna i ledningen efterfråga det.

Mikael Hultberg hoppas att den nya satsningen på validering ska ge en välutbildad arbetsstyrka och att det lockar nya människor som ser möjlighet till utveckling:

– Ungdomarna behöver se att det finns möjligheter i trä- och möbelindustrin och att man inte behöver hamna på ett fabriksgolv resten av livet. Det är en fantastisk bransch att jobba i!

TEXT HENRIK SKAPARE

Läs mer!

I projektet Kompetenssäkrad industri erbjuder TMF medlemsföretag med upp till 50 anställda möjligheten att stärka sin kompetensförsörjning. Projektet kommer att löpa över två år och har en budget på 75 miljoner kronor. Som företagsrepresentant/-ledare får du bland annat chansen att lära dig leda och organisera en kompetensdriven produktion, deltagande företag har dessutom möjlighet att validera 6–8 medarbetare.

Läs mer på tmf.se: Gå in på menyvalet Framtidens industri och klicka vidare till Projekt och sedan Kompetenssäkrad industri.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen