Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Stärk och bibehåll en sund konkurrens
Sherwin-Williams

Stärk och bibehåll en sund konkurrens

Trycket på årets Stockholm Furniture & Light Fair är högt och förväntningarna är stora. Det är en bransch i starkt fokus. Det talas form, färg, inredning och funktionalitet så gott som överallt. Intresset är enormt. Möbelbranschen är också en bransch som är hårt utmanad. Konkurrensen kryper allt närmare och fler och fler utländska utställare tar allt större plats. Det är bra. Konkurrens sporrar och utvecklar. Bara i tävlan blir vi bättre. Konkurrensen är också inspirerande och svensk möbelindustri står stark. Även om konkurrensen inspirerar är det också en bransch som är under hårt tryck. Marginalerna är små och utmaningen från närområdet från andra sidan Östersjön har aldrig varit större. Dessa länder har på 25 år lyckat bygga upp en imponerande produktionsapparat. Modern, effektiv och med ett kostnadsläge som vi bara kan drömma om. Moderna maskinparker som vi delvis finansierat genom EU:s strukturfonder och lönenivåer som ligger på en tredjedel av våra.

David Johnsson vd

David Johnsson vd

Vi befinner oss för närvarande i avtalsförhandlingar om nya kollektivavtal för bland annat den svenska möbelindustrin. TMF:s ambitioner är avtal som bidrar till att förstärka industrins konkurrenskraft. Den svenska möbelindustrin har en arbetskraftskostnadsandel på ungefär 30 procent. Det är således en ganska stor del av företagens kostnadsmassa som vi är satta att hantera. Det kan knappast ligga i någons intresse, minst av allt bolagens medarbetares, att vi medverkar till att höja industrins kostnader mer än hos de största konkurrenterna. I motsats till vad som ofta påstås kräver vi inte sänkta löner. Vi kräver däremot att vi inte medvetet och med öppna ögon ytterligare försämrar konkurrenssituationen för svenska bolag. När det gäller konkurrenskraft är det glädjande att konstatera att Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt nu slagit fast att det inte är lagligt att sälja piratkopior i Sverige. Rätten konstaterar att det handlar om grov och organiserad brottslighet som ska straffas både med fängelsestraff och dryga böter. På TMF arbetar vi nu med att få betalningsförmedlarna, dvs kortutgivarna att inte medverka till ytterligare kriminalitet genom att erbjuda ekonomiska transaktioner i denna verksamhet. Det ligger knappast i deras intresse att medverka i kriminella sammanhang.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen