Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Produktionsprocessen från start till mål
Sherwin-Williams

Produktionsprocessen från start till mål

Designchef Anders Englund och produktutvecklare Joachim Schubert på Offecct pratar hållbara processer. 

1.Produktutveckling

Varje dag har produktutvecklingskontoret ett morgonmöte där alla projekt gås igenom. Här väljs rätt material och produktionsmetoder för största möjliga
hållbarhet. Grunden för produktionskedjan läggs individuellt för varje möbelserie. Experterna bestämmer vilken tillverkningsutrustning som är optimal för varje enskild produkt. På bilden diskuterar designchef Anders Englund och produktutvecklare Joachim Schubert nya sätt att tänka vad gäller material och återvinning.

2. Prototypverkstad

När modellen är formgiven gäller det att minska materialmängden så mycket det går utan att påverka kvaliteten. Man söker efter nya innovativa material med låg miljöpåverkan men med hög tålighet. Alla material testas så att man ser att de fungerar ihop och passar produkten. Petter Reuterholt är produktutvecklare. Hans jobb är att utifrån ritningarna modellera produkten i lera i naturlig storlek så att man kan se formen och göra enkla justeringar för att öka hållbarheten. ”I den här utvecklingsfasen är det ofta bråttom. Därför är det en stor fördel att leran är väldigt flexibel så att man kan fixa förändringar på en gång när formgivaren ändå är på plats”, berättar Petter. Leran heter Industriplastelina, i branschen även kallad billera.

3. Limavdelning

Här kollas vilka fästmetoder som är bäst för olika produkter. Limning är vanligast, då produktdelarna ofta är krökta och man vill kunna dra textilierna runt vinklar så att formerna kommer fram. Fästena testas hårt för att man ska kunna upptäcka de svaga punkterna. Om en produkt måste tåla vatten kan den mycket väl ställas utomhus så att man får se hur den klarar dåligt väder. De här testerna, som sker både internt och externt i ackrediterade labb, är väldigt viktiga eftersom möbler i offentlig miljö utsätts för hårt slitage. Här jobbar bland andra Andreas Asplund, limmare. Med van hand fäster han de olika skikten som bildar den ljudabsorberande rumsavdelaren Notes. ”Egentligen har jag väl munskyddet i onödan. Vi använder enbart vattenbaserat och miljövänligt lim”, berättar han.

4. Sömnadsavdelning 

Här avsynar man tygerna och förbereder för tillskärningen. Det sker internt för att eliminera skador på textilierna samt undvika miljöfarliga transporter. Dessutom kan man säkerställa att tillverkningen sker under goda förhållanden. Bra arbetsmiljö ger bra produkter. Silvia Kilgren är ansvarig för sömnadsavdelningen. Hon berättar att man i huvudsak använder ull, som har en hög slitstyrka och håller länge. Det mesta av arbetet sker med maskiner, men ibland händer det att det krävs manuell kontroll med hjälp av specialtillverkade mallar. Kollegan Camilla Andersson syr ”stitches”, det vill säga dekorstickning. Hon syr även klädslar till alla produkter.

5. Tapetseraravdelning _MG_2476c

När klädslarna kommer från sömnadsavdelningen tar tapetserarna över. Även här är det lokal produktion som gäller. Man använder rena material som trä, ull och metall. Och ofta handsömnad när tygerna träs på. Man försöker så långt det går låta luft fungera som stoppning, allt för att minska mängden material. Produkterna ska hålla länge, men de ska också vara lätta att plocka isär för återvinning när den dagen kommer. Eddi Joensen är ansvarig för avdelningen. När tapetseringen är klar går möblerna till montering.

6 Montering och packning

Här slutmonteras, avsynas och packas alla produkter. Emballagen som säkerställer att varan hålls säker samtidigt som den tar så liten plats som möjligt under transporten specialanpassas för varje produktserie. Det är något man tänker på redan vid prototypstadiet. Transporteffektiv är ledordet här. Med hundratusentals transporter i ryggen har Offecct hittat gränsen för hur lite emballage som behövs samtidigt som frakten är så säker som möjligt. Emballagen är alltid av förnybar wellpapp. Inom Sverige, till våra tre största städer, kör vi ofta oemballerat gods där samma filtar nyttjas år efter år. Produkten är en av Offeccts storsäljare volymmässigt.

7. Fabrikens slutstation

Hela produktionsprocessen för en modellserie tar cirka ett år från att idén klubbas igenom till att den är färdig. Här väntar produkterna på att avtäckas, fotograferas och avslöjas för världen. Det är bråda dagar och stort hemlighetsmakeri före den stora presentationen på möbelmässan._MG_2437b

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen