Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reportaget / Skanska ser om sitt hus

Skanska ser om sitt hus

I Skanska/BoKloks husfabrik i Gullringen är det ordning och reda som gäller. Hela personalen är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Målet är glasklart – noll skador.

I Skanska/BoKloks fabrikshall värmer några anställda upp inför dagens arbete. Ett lättare gymnastikpass står på schemat. Innan produktion sätter igång ska man också hinna gå igenom gårdagen och uppdatera varandra om kvalitet, miljö, bemanning – och säkerhet. Risken för olyckor finns där hela tiden. Det gäller att vara väl förberedd.
– Vi uppmuntrar alla att rapportera om det hänt något som avviker. Även om de inte tycker att det är något allvarligt, så skulle det kunna leda till allvarliga händelser, säger Åsa Eklöv som samordnar arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö vid Skanska Byggsystem i Gullringen.
Morgonmötena är bara en av många delar av arbets­miljö­arbetet. Bakom Skanskas vision om noll arbetsplatsolyckor pågår ett systematiskt arbete med att identifiera risker, arbeta förebyggande och uppföljning.
– Vi använder oss av Skanskas centrala riktlinjer och arbetssätt. Men deras dokument är oftast inriktade mot tillfälliga projekt och inte mot industrier, så vi anpassar det utifrån vår verksamhet, säger Åsa Eklöv.

BoKlok är ett boendekoncept som handlar om fabrikstillverkade lägenhetsmoduler. Husen levereras som byggsatser och sätts samman till ­fler­bostads­hus på plats.
– Fördelen är att vi kan bygga klart så mycket som möjligt av husen i fabriken. Vi behöver inte ta hänsyn till väder och vind utan kan hålla en jämn produktionstakt, säger Jonas Åkesson, HR-specialist på BoKlok Byggsystem.
Det är ingen slump att det finns så många erfarna husbyggare på BoKlok. Gullringen är känd för sin trähus­industri och här har man tillverkat hus ända sedan 1900-talets början. När lågkonjunkturen tog fart under 1990-talet drabbades dock industrin hårt. Nedläggningen var ett faktum. Men sedan 2002 är det åter husproduktion i samhället. BoKlok-tillverkningen har flyttat in i Gullringshus gamla lokaler. Och här är arbetsmiljön en korsning mellan industri och byggarbetsplats.
– När vi arbetar med skyddskommittéer, skydds­ronder och riskinventeringar jobbar vi nog som en industri. Men vi har även med oss Skanskas säkerhetstänk, säger Åsa Eklöv.

”Om man inte kan utföra sitt dagliga arbete har vi alternativa uppgifter.
Men vi ska inte behöva ta till dem. I stället ska
 vi förebygga så våra med­arbetare inte skadar sig.”

Till skillnad från husbyggen på plats, där personal och andra yttre förutsättningar oftare kan variera, kan BoKlok effektivt styra och kontrollera arbetet.
– Vi har samma arbetsledning varje dag, samma personal och samma skyddsombud och kan mycket lättare få ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
En del i detta är att ha en välstädad fabrik. I tre år har personalen arbetat utifrån den japanska metoden ”5S”, sortera, systematisera, standardisera och skapa vana, för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Var sak har sin plats och de har märkt upp var verktygen hör hemma.
– Många som kommer hit tycker att det är väldigt rent, undanplockat och att inte speciellt dammigt för att vara en träindustri. Att ha städat och sorterat minskar också risken för att personalen snubblar eller trampar snett, säger Åsa Eklöv.
En annan viktig fråga inom industrin är ergonomi. Och för att slippa göra alltför monotona arbetsmoment roterar personalen på de olika arbetsuppgifterna.
– Vi har precis skapat en arbetsgrupp som ska se över ergonomin och försöka hitta var de största riskerna finns. Vi är ganska medvetna om var de är men vi vill ta ett nytt grepp och se hur vi kan jobba ännu bättre med detta, säger Jonas Åkesson.

Efterfrågan på BoKlok-konceptet har gått upp och ned med nyanställningar och varsel. Tempot kan delvis vara väldigt intensivt. Därför är man lyhörda inför hur medarbetarna mår och vad de tycker om psykosociala miljön, vad de anser om till exempel stress och förändringar.
– När det är fullt fokus på att producera mer och när man väl är i uppförfasen är allt roligt och enkelt. Alla i personalen mår bra. Men när det hastigt vänder händer saker i gruppen. Efter många olika förändringar organisatoriskt och personalmässigt under en tid så vill vi kolla hur vi mår, säger Jonas Åkesson.

Även om fabrikens produktion med bestämda platser för alla moment förenklar risk­hantering, finns det svårigheter i arbetsmiljöarbetet.
– Det är lätt att bli hemmablind och att arbetsmiljöarbetet genomförs slentrianmässigt. Men det är upp till ledning och skyddsombuden att ligga på. Jag kan få höra att jag tjatar när jag är ute i fabriken och påpekar om någon struntar i skyddsutrustning, men det är inte för min skull jag säger till, utan för var och ens säkerhet, säger Åsa Eklöv.
Trots skyddsutrustning och säkerhetsföreskrifter, händer det att personal skadar sig. Oftast handlar det om skärskador eller spikning och nitning i händer.

”Vi i personalen får vara med, jag har förstått att det är långt ifrån så på alla arbetsplatser.”

– Om man inte kan utföra sitt dagliga arbete har vi hittat alternativa arbetsuppgifter. De som jobbar känner sig omhändertagna och behöver inte gå hem och vara sjukskrivna. För det gör ju ändå en del på lönen. Men vi ska inte behöva ta till de alternativa arbetsuppgifterna. I stället ska vi förebygga så våra medarbetare inte skadar sig, säger Åsa Eklöv.
Slipdamm, buller, tunga lyft, monotona rörelser och maskiner som kan ge skador om de används felaktigt.
Givetvis finns det olika aspekter i arbetsdagen som innebär risker för de anställda. Personalen får hälsoundersökning där kondition, syn, hörsel och lungkapacitet testas.

2009 utbildades hela personalen i BAM, grundutbildning inom arbetsmiljö. Det är en obligatorisk utbildning för alla chefer och alla i ledningsposition. Tankar finns nu på att genomföra en ny omgång för yrkesarbetarna. Utbildning i det praktiska arbetet är särskilt viktigt för de nyanställda.
– Vi anställer sällan snickare och målare utan personer med bakgrund inom industrin. Du kan ha varit bagare innan du börjar hos oss. Det är inte ens säkert att du har någonsin har sett en spikpistol. Därför har vi byggt ihop en egen utbildning. Innan någon överhuvudtaget får starta i vår produktion utbildas man i de vanliga handverktygen vi använder, säger Åsa Eklöv.
Yrkesarbetarna är indelade i 14 arbetsgrupper. På arbetsplatsen finns sex skyddsombud som ansvarar för olika delar i fabriken. Dan Axelsson är huvudskyddsombud och tillhör GS-facket.
– Jag tycker att arbetsmiljöfrågor prioriteras här. Från fackligt håll kanske vi inte alltid får igenom det vi vill förändra. Men handlar det om säkerhet är det sällan diskussioner. Då lyssnar företagsledningen.

Dan Axelsson arbetar för att skyddsombuden och arbetsgivaren ska ha en bra dialog.
– Ibland handlar det om att hitta samarbets­former som inte är så givna. I ett stort företag blir det lätt att allt rör sig i sakta mak. Då kan det gå snabbare att gå direkt till ledningen.
Facket välkomnar samarbete kring arbetsmiljön. Ju mer involverad personalen är, desto bättre.
– Arbetet är vår vardag och vi ser vad som kan göras bättre. Vi får vara med och det har jag förstått att det är långtifrån så på alla arbetsplatser, säger Dan Axelsson.
– Vi tittar på vart vi är i dag och vart vi vill komma. Det är upp till oss själva att sätta aktiviteterna för att komma dit, säger Åsa Eklöv.

BoKlokhus

Vid Skanska Bygg­system i ­Gullringen tillverkas fler­familjs­hus i trä, enligt boende­konceptet BoKlok som ägs av Skanska och Ikea. I år ska det byggas 385 lägen­heter vid fabriken.
Omsättning: 265 miljoner kronor.
Fabrikschef: Malin Eriksson.
Antal anställda: 141.

Faddrar för nyanställda

  • I skyddskommittén träffas arbetsgivaren och facket minst fyra gånger om året.
  • Ledningsgruppen gör 10 till 15 arbetsplatsbesök om året.
  • Personalen erbjuds bland annat företagshälsovård, friskvårdsbidrag, hälsorabatter samt får poäng för ­träning som kan bytas mot profilprodukter.
  • Varje nyanställd får en fadder och en ­introduktion där bland annat säkerhets­utbildning ingår.

Text: Anna Smedberg Foto: Karl Nilsson

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen