Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Seminarieprogram Wood Fusion 2014
Sherwin-Williams

Seminarieprogram Wood Fusion 2014

Wood Fusion – platsen där teknik möter form – har varit en del av Trä & Teknik sedan 2008. Wood Fusion berör träindustrin nu och i framtiden och handlar bl a om nyskapande produkter och design eller hållbara tillverkningsprocesser. På Wood Fusion möts människor, material och maskiner och det bjuds på såväl utställningar som seminarier. TMF är en av dem som syns. Fyra olika teman kommer att presenteras:


2:a september – Kompetensförsörjning och utbildning för framtidens träindustri.

10:00–13:00 Made in Sweden – för min skull. Hur ska vi trygga återväxten i branschen och få ungdomarna att bli nyfikna på vilka utmaningar och karriärvägar som erbjuds? Panel: Pia Hansson, C & D snickeri, Mikael Hultberg, TTC, Marcus Westdahl, EFG, Magdalena Svedlund, Inredia samt Henrik Smedmark, TMF.


3:e september – Trä 2014.  Trä ger oändliga möjligheter till utveckling, utifrån ett arkitektur- och designperspektiv. Dagen leds av Morten Lund, konstnärlig professor på Chalmers Arkitektur.

09:00–10:00 Frukost med Träbyggnadskansliet

10:30 Wood, a future material? Johan Ejdemo, IKEA

12:00–13:00 Inredia lunchtalk. Inredia, Svensk Form i Väst, Sveriges Arkitekter m fl.

13:30 Att bana väg för en hållbar arkitektur. Anders Tyrrestrup, arkitekt Aart, Danmark.

14:00 Kommande programpunkt

15:00 Nordiskt arkitektsamtal om trä. Fyra byråer från fyra länder om sin syn på trä. Panel: Helen & Hard (Norge), K2S (Finland), Case Studio (Sverige) samt Aart, Danmark


4:e september – Stora produktions-dagen. Nya framställningstekniker, automatisering och robotar innebär nya möjligheter.

10:00–10:20 Case: Evert Johansson / Biesse

10:30–10:40 Case: Yaskawa/Myresjö hus/SP

11:00–11:20 Case: Festo

13:00–13:20 Case: Automation Småland

13:30–13:50 Case: KUKA Nordic

15:00–15:40 Darko Pervan, Välinge Innovation; ”Jag uppfann klickgolvet – nu ska jag ta död på det”

16:30 Maskinfesten


5:e september – Made in Sweden – för vems skull då? Hur ska en stark blågul industri, som bygger det svenska välståndet i betydligt högre grad än såväl fordon som musik, få större uppmärksamhet och politisk respons? Hur kan vi lyfta fram branschen bättre och hur kan vi locka ungdomar att söka sig dit?

10:00–10:10 Inledning. Robin Ljungar, TMF

10:10–10:30 Kerstin Johansen, Linköpings Universitet

10:30–10:45 Per-Arne Andersson, Kinnarps AB

10:45 PO Sjöö, GS Facken TMF

11:00 En vecka före valet. Samtal med politiker från kommuner och regioner med träbearbetande industri. Hur värnar vi vår framtida träförädling? Panel:  Kristina Jonäng, C, VGR Bengt Germundsson, KD, Markaryd Ingvor Bergman, S, Falköping.


FAKTA: Den 2–5 september genomför Trä & Teknik sin 17:e upplaga på Svenska Mässan i Göteborg. TMF har varit samarbetspartner de senaste upplagorna. Läs mer på woodfusion.se

Relaterade artiklar

1 kommentar

  • Pingback

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen