Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Premiär för TMF:s marknadsrapport

Premiär för TMF:s marknadsrapport

TMFs marknadsrapport 2 2018-1-0TMF:s marknadsrapport, nytt upplägg i samarbete med Tyréns, kommer ut två gånger per år från och med hösten 2018. Rapporten är endast digital.

Den nya rapporten innehåller dels en omvärldsbevakning med en övergripande bild av det aktuella läget på bostadsmarknaden, dels en omvärldsanalys inom ett aktuellt ämne i bostadsdebatten som är relevant för TMF:s medlemsföretag. I nummer 2/2018 är temat ”Hur kommer arkitekturpolicyn att påverka trä-och småhusbranschen?”.

Läs mera.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen