Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Okej att kräva hälso­undersökning?

Okej att kräva hälso­undersökning?

Fråga: Kan jag kräva att arbetssökande genom går hälsoundersökningar?

Svar: I dagsläget finns ­inget uttryckligt förbud i ­gällande rätt att ­kräva medicinsk undersökning eller drogtest av en arbetssökande. Det finns dock, enligt ­förarbeten till svensk rätt, ut­­talanden som slagit fast att ­narkotikatester i samband med en ­anställning måste ske i ­överensstämmelse med god sed på arbetsmarknaden. Rättspraxis för vad detta innebär är knapp, men det ­torde ­innebära att det måste ­finnas en propor­tionalitet ­mellan ­arbetsgivarens åtgärd och arbetstagarens skyddsvärda intresse. ­Testerna ska också ske så att individens integritet inte kränks. Det är viktigt att ­komma ihåg att de uppgifter som kommer fram om hälsa omfattas av person­uppgiftslagen och ­betraktas som känsliga.
För dessa krävs utryckligt samtycke från individen, och de får endast användas i rekryterings­syfte för att därefter förstöras när processen är över.

Katia Storm, jurist

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen