Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / ”Nya material ger trä en högre status och bredd”
Sherwin-Williams

”Nya material ger trä en högre status och bredd”

Kan nya, träbaserade produkter bli räddningen för den hårt pressade skogsindustrin? Frågar du Hanna de la Motte är svaret ja.

Profilen

Hanna de la Motte delar sin tid mellan rollen som forskare på SP Trä i Borås och projektledare på Chalmers i Göteborg. Fokus i hennes arbete ligger på att hitta nya, träbaserade material och möjligheten att återvinna textilier.

Precis som många andra organiska kemister började Hanna sin bana inom läkemedelsindustrin. Det var först som doktorand i projektet “WooDi – den vedbaserade blöjan”, som hon kom i kontakt med cellulosa.

– Syftet med WooDi var att ta fram en blöja där hälften av plastmaterialet som i dag finns i blöjorna ersatts med förnybar cellulosa. Arbetet fick mig att inse vilket fascinerande material cellulosa är.

På SP Trä har Hanna bland annat varit delaktig i att ta fram ett cellulosabaserat väggkakel och ett slags skum som skulle kunna användas som isolering. Just nu forskar hon i huvudsak om nya, skogsbaserade textilier och att hitta processer som kan appliceras på våra svenska pappersbruk.

– Det kluriga med ta fram textilier av cellulosa är att man måste lösa upp fibern och sedan spinna den. Sedan är det svårt att hitta en fiber som har den rätta styrkan. Fördelen med att arbeta på SP Trä är att det finns så många olika kompetenser att samarbeta med. I dag är vi i ett läge där vi måste arbeta på bred front för att hitta värdeskapande produkter av den svenska träråvaran.

Rollen som projektledare för området Återanvändning, återvinning och end-of-life-frågor inom Mistra Future Fashion, innebär även det arbete med textilier. Men här handlar det inte om att utveckla nya material, utan att återvinna gamla.

– Det är enorm utmaning! Konsumtionen av kläder fortsätter att öka samtidigt som det vi har på oss inte återanvänds i någon större omfattning. Under klädernas livscykel påverkas människor och miljö, särskilt klimatet och vatten. I vårt projekt tittar vi bland annat på vad som händer när vi sliter kläder och om fibern på något sätt kan förbehandlas för att på så sätt underlätta återvinning.

Som om arbetet på SP Trä och Chalmers inte vore nog, har Hanna även en postdok på universitetet BOKU i Wien. Här arbetar hon med en oxidationsprocess som skulle kunna integreras i den svenska skogsindustrin för att skapa nya material som till exempel nanocellulosa.

– Min förhoppning inför framtiden är att det jag arbetar med i dag ska ge materialet trä en högre status och bredd. Att vi kan hitta en kvalitetsfiber som kan tas fram i våra bruk, men också gör framsteg när det gäller andra högteknologiska cellulosamaterial. Trä är hett just nu och för mig känns det viktigt att vi tar tillvara på det fina råvarulager som växer i Sverige.

Text: Katarina Brandt

kladlinasmal

Fakta Hanna

Aktuell: Som forskare på SP Trä och projektledare på Chalmers/Mistra Future Fashion.

Ålder: 30 år.

Bor: Strax söder om Göteborg.

Bästa med trä: Alla möjligheter. Med trä kan man göra allt från att bygga höga hus till att väva textilier.

Favorit i trä: Borde säga textilfibrer, men är väldigt förtjust i fina trämöbler.

Galnast i trä: Ett öra i nanocellulosa som är kompatibelt med människokroppen.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen