Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Tre nya styrelseröster
Sherwin-Williams

Tre nya styrelseröster

Tre nya ledamöter har tagit plats i TMF:s styrelse: Mats Andersson, H-fönstret i Lysekil AB, Lars Bülow, Lammhults Möbel AB och Johan Jonsson, Trätrappor AB.

Ny ordförande efter avgående Ulf Adolfsson (Biketjänst AB) blir Claes Hansson, vd för Götenehus Group AB och ordförande i TMF:s trähusgrupp.

claeshansson2

 Ny ordförande, Claes Hansson:

– Jag tackar för förtroendet. Både vi som organisation och våra medlemsföretag står inför stora utmaningar de kommande åren. Det ska bli roligt och intressant att tillsammans med de anställda i TMF arbeta med dessa.

matsandersson

Mats Andersson:

– En av de viktigaste frågorna för svensk trä- och möbelindustri är att påverka våra beslutsfattare kring byggandet eftersom det är en motor för hela den svenska industrin.

larsbulow

Lars Bülow:

– Jag tycker att det är viktigt att se till att behålla möbelindustrin i Sverige. Vi får inte gå samma väg som Danmark, som outsourcat och outsourcat, och till slut varken har kompetens eller produktion kvar i landet.

johanjonsson

Johan Jonsson:

– Viktigast för vår industri är att bli mer effektiva och få in mer process-tänk. Det är en nödvändighet för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen