Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Ny EPD-vägledning framtagen av TMF & IVL

Ny EPD-vägledning framtagen av TMF & IVL

Så kan företag arbeta med EPD – fördelar, råd och regelverk 

EPD TMF

TMF har – tillsammans med Stiftelsen IVL – gett IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att ta fram en vägledning för hur företag kan arbeta med EPD – Environmental Product Declarations, produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Från mitten av november finns vägledningen tillgänglig på TMF:s webbplats. Syftet är att stödja företag, både de som redan arbetar och de som planerar, att arbeta med EPD. 

– EPD-projektet är inne på slutspurten och det har varit ett utmanande men bra projekt, med totalt 13 deltagande företag. Vi på TMF arbetar med att hantera de önskemål som projektet gett och med planen framåt för EPD-generatorn, säger Sandra Furtenbach, TMF:s projektledare. 

Det finns flera vägval att ta och trycket på de granskare som finns på marknaden är extremt. Vi rekommenderar samtliga företag att ta del av den vägledning som nu släpps och som är en av projektleveranserna. 

Vägledningen innehåller nyttig information om vad en EPD är, på vilka olika sätt man kan ta fram EPD:er, samt hur EPD kan användas för att kommunicera miljöpåverkan. Vägledningen tydliggör också vilka regelverk som finns på området, och presenterar information om hur resultat i en EPD ska tolkas. 

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen