Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Ny bygg­produ­kt­förordning från 1 juli

Ny bygg­produ­kt­förordning från 1 juli

Den 1 juli börjar den nya europeiska byggproduktförordningen att gälla i Europa. Några av de viktigaste nyheterna är att CE-märkning blir obligatorisk för vissa produkter, tillverkare måste upprätta en prestandadeklaration, att varje land utser en nationell kontaktpunkt samt att marknadskontrollen skärps.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen