Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / ”Jag är en kunskapsdriven person”

”Jag är en kunskapsdriven person”

Från den 23 maj är Simon Imner TMF:s nye näringspolitiske expert, med placering i Stockholm. Han är i grunden samhällsplanerare med stor erfarenhet från bygg- och bostadsfrågor och kommer närmast från en tjänst som samhällsanalytiker på Tyréns.

Det känns som om det händer mycket på näringspolitiska fronten just nu – med val i höst, allt fler EU-frågor som påverkar branschen etc. Hur mycket kan en näringspolitisk expert påverka?

– Politisk påverkan och opinionsbildning är en av TMF:s huvuduppgifter, och bland mina kollegor finns imponerande erfarenheter och starka drivkrafter för att förbättra näringslivet och stärka konkurrenskraften. Jag kommer in i en trygg organisation som vet vart den vill nå med sin politiska påverkan och opinionsbildning. Jag ser fram emot vara del av arbetet i att TMF ska bli än mer förberedda, målinriktade och långsiktiga när det kommer till att täcka medlemsföretagens behov och utmaningar inom näringspolitiken.

Och – vem är Simon Imner om du skulle beskriva dig själv?

– Jag ser mig själv som en väldigt kunskapsdriven person. Det som gör livet så spännande är att man kan tröttna på exakt allting, vilket är en väldigt bra utgångspunkt för att söka svar och lära sig nya saker. Jag är nybliven villaägare och bor utanför Stockholm med min familj. Självfallet i trähus.

Simon Imner Foto: Juliana Fälldin

Simon Imner
Foto: Juliana Fälldin

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen