Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Industrin försörjer Sverige

Industrin försörjer Sverige

Krönika

Industrins betydelse för Sverige och det svenska välståndet går knappast att överskatta. Sveriges export består enligt SCB till 70 procent av industriprodukter och resten av tjänster. Eftersom Sverige möjligen är världens mest exportberoende land är det lätt att inse att det är industrin som försörjer Sverige och som skapar och betalar för det svenska välståndet. Antalet direkt sysselsatta i den svenska industrin är i runda tal 600 000 personer.

Statistik visar dock att industrin i verkligheten ger närmare en miljon människor jobb. Industrin förändras med ny teknik och nya förutsättningar, men fortsätter att vara navet i det svenska näringslivet. Många industriföretag, inte minst våra medlemsföretag, är dessutom ofta den dominerande arbetsgivaren på mindre orter med en avgörande betydelse för ortens fortlevnad. Helt avgörande för industrins fortsatta framgångar är tillgång på personal med rätt kompetens.

Företagen tävlar alltmer på en världsmarknad och det finns alltid någon som kan göra motsvarande produkt nästan lika bra och ofta billigare. Detta ställer enorma krav på anpassning och utveckling. Industrins måste kunna locka till sig morgondagens medarbetare, men också säkerställa att dessa har rätt kvalifikationer för morgondagens arbete. Paradoxen i detta är att vi har en hög arbetslöshet samtidigt som industrin på många orter skriker efter fler anställda.

Många företag som hör av sig till TMF vittnar om att de har svårt att rekrytera medarbetare och att dem man rekryterar ofta saknar rätt kompetens. För att våra företag ska kunna växa måste vi bli bättre på att visa vilka fantastiska möjligheter som finns i våra företag. Produkter i världsklass med ledande design och produktionsteknik. Att berätta om branschen räcker dock inte; skolan måste också bli bättre på att rusta eleverna för att möta arbetslivet. Enbart inom trä- och möbelindustrin finns en efterfrågan på 10 000 nya personer de kommande tio åren. Missmatchningen mellan behovet och den väg in på arbetsmarknaden som erbjuds unga arbetstagare är redan i dag en stor svensk tillväxtpropp. Det är en överlevnadsfråga att denna blir bättre. Utan konkurrenskraftig industri hotas inte bara de orter där produktionen ligger utan faktiskt hela landet.

David Johnsson
Vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen