Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Industrin – ett självklart val

Industrin – ett självklart val

Krönika

Det påstås ibland att industrin skulle vara gammalmodig. Att Sverige inte längre är ett industriland. Att industrin i Sverige är svaret på gårdagens frågor och att betydelsen av den svenska industrin numera är marginell. Inget kunde vara mer felaktigt.

Industrin i vid bemärkelse sysselsätter ungefär en miljon personer, det motsvarar cirka 20 procent av den totala sysselsättningen. En anställd i industrin sysselsätter dessutom i genomsnitt tre andra. Industrin står för nära 80 procent av landets totala export och har avgörande betydelse för hela samhällsekonomin.

Arbetsuppgifterna inom den moderna tillverkningsindustrin är kvalificerade och utvecklande. Det krävs utbildning och kunnande. Hög teknisk kompetens är avgörande för att industrin ska kunna fortsätta bidra till svensk sysselsättning, tillväxt och välstånd.

Samtidigt som det pågår en generationsväxling är det förbluffande svårt att rekrytera medarbetare till industrins utbildningar. Behovet finns på alla nivåer i företagen. Fram till år 2025 går 32 procent av de som i dag arbetar i pension. 30 000 ingenjörer behövs till år 2030.

En förklaring till det svåra rekryteringsläget är nog att industrins företrädare varit dåliga på att marknadsföra industrin. Gamla myter från sekelskiftet, det förra alltså, lever kvar. Arbetsplatserna uppfattats som högljudda, smutsiga och fyllda med monotona arbetsuppgifter utan möjlighet till individuella initiativ eller individuell utveckling. Verkligheten är en annan.

Arbetsplatserna kännetecknas av god arbetsmiljö med högt teknikinnehåll. De är fyllda av karriärvägar. Problem från andra branscher saknas nästan helt, så gott som samtliga arbetar heltid. Så gott som samtliga anställs med fasta anställningar. Det är dessutom bra betalt.

Jag tror helt enkelt att vi måste bli bättre på storytelling. Vi behöver öppna våra arbetsplatser och visa hur det ser ut. Visa utvecklingsmöjligheterna. Vi måste också bli bättre på att berätta för morgondagens medarbetare och deras föräldrar om industrins helt avgörande betydelse för landets välstånd. Detta för att industrin åter ska bli ett självklart val för landets största talanger.

David Johnsson, vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen