Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Hårdare krav på importerat trä

Hårdare krav på importerat trä

Om knappt ett år (3 mars 2013) börjar Timmerförordning att gälla inom EU.

Den innebär att företag som handlar och framför allt importerar timmer och trävaror, måste kunna dokumentera att den importerade träråvaran kommer från lagligt avverkad skog.

De måste också vidta åtgärder för att hindra att man befattar sig med olagligt virke. TMF:s vice vd, Charlotte Bohman, satt med i referensgruppen som ska implementera förordningen i Sverige.

Vad innebär detta för TMF:s medlemmar?
– Ett ökat ansvar för framför allt importörerna av träprodukter att kunna dokumentera att råvaran kommer från legalt avverkad skog. För att underlätta administrationen har vi (TMF) jobbat för att endast importören ska behöva visa dokumentation, och att man i ett senare skede, i produktions- och distributionsledet, alltså inte behöver göra det.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen