Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Gemensamt uppdrag att utveckla avtalen
Sherwin-Williams

Gemensamt uppdrag att utveckla avtalen

KrönikaAvtalsförhandlingarna 2017 är för industrins- och därmed även TMFs del över. Vi kom från en period med ettårsavtal – något som egentligen inte var önskat av någon. Korta avtalsperioder leder sällan till några väl behövda villkorsförändringar, istället blir det ofta prolongering av gällande villkor och en kostnadsökning på det. Samtidigt kan det ibland finnas skäl att ingå korta avtal när framtiden är osäker och i förväg fastställda löneökningar är svåra att hantera. Brexit, Trump, utgången i franska presidentval eller val till tyska förbundsdagen, är exempel på globala osäkerhetsfaktorer som kan påverka avtalslängden. Vem vet vad som finns runt hörnet?

Efter att ha kommit ur en period med ettåriga avtal är vi hursomhelst väldigt nöjda med att denna gång träffat avtal för en längre period, nämligen tre år. Det nya avtalet ger företagen möjlighet till en längre planeringshorisont och en möjlighet att kalkylera, i vart fall delar av sina kostnader, bättre över tid. Ett längre avtal skapar förutsägbarhet och ger också de avtalsslutande parterna större möjligheter, men även ansvar att utveckla avtalet under avtalsperioden. Undersökningar kan göras, arbetsgrupper kan tillsättas och parterna kan tillsammans komma fram till lösningar i gemensamt intresse utan den liturgi och press som en uppmärksammad avtalsrörelse innebär. Att avtalen med stommar från 1930- och 40 talen behöver utvecklas är en underdrift. Diskussioner behöver föras om hur vi tillsammans kan utveckla avtalen på ett sätt så att medlemmar i våra respektive organisationer uppfattar avtalen som rimliga och en tillgång i stället för ett hinder i verksamheten.

Vi vill göra detta tillsammans. För vår del handlar det tillexempel om modernare lönesystem och mer verksamhetsanpassade arbetstider. Jag är övertygad om att det finns stora och viktiga förändringar som våra motparter vill få genomförda. Vi är alltid beredda att lyssna och står alltid till fullt förfogande för samtal, diskussioner, överläggningar eller förhandlingar. I slutändan handlar ju ändå vårt gemensamma uppdrag om att utveckla avtal som förstärker den svenska industrin och därmed också arbetstillfällen i Sverige.

David Johnsson

Vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen