Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Lär av Sjöbergs och förbättra er position
Stockholmsmässan

Lär av Sjöbergs och förbättra er position

Sjöbergs hyvelbänkar gick från att omsätta en miljon per anställd till två miljoner på sex år. ”Vanligt bondförnuft och engagerad personal” ligger bakom, säger delägaren Johan Sjöberg, men naturligtvis finns en lite mer sofistikerad strategi i grunden.

TEXT MAGNUS HAGSTRÖM BILD SJÖBERGS

Att ”utveckla försörjningskedjan för maximal kundnytta” är förstås lite av ett byråkratspråk. Men samtidigt också något som det effektiva företaget ägnar sig

NICLAS GEMFELT Konsult TMF

NICLAS GEMFELT Konsult TMF

åt varje dag, kanske utan att direkt sätta ord på det. Ett företag som faktiskt låtit göra en analys av hur strategiska beslut lett till en annan positionering i värdekedjan är Sjöbergs i Stockaryd, ett företag som specialiserat sig på hyvelbänkar. De båda ägarna Johan Sjöberg och Jan Möllefors har låtit Niclas Gemfeldt, konsult inom affärsutveckling, arbeta med att beskriva utvecklingen för ett seminarium arrangerat av TMF.

– Sjöbergs är ett väldigt bra exempel på ett företag som gått igenom sina flöden och sett hur man kan utveckla sin värdekedja, säger Gemfeldt.

Han framhåller att de sedan 2010 – när de tänkte nytt om sin produktion – har gått från att omsätta en miljon per anställd till i stället två miljoner. Sjöbergs i Stockaryd har i stort sett dubblat produktionen med samma antal människor.

– Det man gjorde var att sluta med inköp av plankor som man torkade och sedan sågade till och i stället köpte färdiga ämnen. De fick då precis vad de ville ha och behövde inte ägna kraft åt att sälja undersorter. Företaget har också låtit standardisera sin produktion. I stället för att tillverka 20 olika hyvelbänkar har man utvecklat 50 olika varianter av bänkar baserat på 16 moduler. Sjöbergs omsätter i dag drygt 50 miljoner, gör en vinst på tolv miljoner och har 24 anställda. Förutom att företaget förser de svenska skolorna med hyvelbänkar har man en ganska stor export till hobbymarknaden i olika länder.

– Den förändring och utveckling Sjöbergs gjort är ett gott exempel, som många kan ta efter, säger Niclas Gemfeldt.

Från att ha tillverkat 20 olika modeller utvecklar företaget i dag 50 olika varianter av bänkar baserat på 16 moduler.

Från att ha tillverkat 20 olika modeller utvecklar företaget i dag 50 olika varianter av bänkar baserat på 16 moduler.

Arbetet med att utveckla försörjningskedjan har i Niclas Gemfeldts projekt sammanfattats i fem punkter.

Delägaren Johan Sjöberg kommenterar:
Tänk kundbeteende och positionering i värdekedjan. Vad ska vi bli bäst på?
– Vi har varit väldigt fokuserade på slutkunden ända sedan vi började med hyvelbänkar på 1930-talet. Under en tid när skolorna byggdes upp var vi med och försåg dem med hyvelbänkar. Och just nuär marknaden också god, ungdomskullarna växer och många skolor är dåligt underhållna. Vi har tillverkat andra produkter också men hyvelbänkarna har varit det genomgående under åren. Men vi har inte bara tänkt slutkund utan också haft fokus på återförsäljare och vad de haft för önskemål. Det har gjort att vi har en väldigt bra koll på marknaden, som givetvis förändrats dramatiskt under de 95 år vi funnits. Ett tag fick till exempel barn hyvelbänkar i julklapp att använda hemma, den marknaden är noll numera. I stället har vi hittat en hemmamarknad i form av pensionärer som är hobbysnickare. Vi har samtidigt även utvecklat produkter för syslöjdssalar. Vi har positionerat oss och känner vår marknad.

Standardisera och modulera.
– En gång i tiden utgick vi från plank och brädor, nu har vi i stället börjat köpa träämnen anpassat till de standarder som finns. Det handlar om träbitar som kan användas på många ställen på en hyvelbänk. Vi har slutat med inköp av plank och kantning i egen regi. Och vi har skapat långvariga samarbeten med leverantörer både i Sverige och utomlands men man får välja där kvaliteten är bäst. Vi använder mycket bokträ och det köper vi från Baltikum och andra länder i Östeuropa. Björk hämtar vi nu mest från Hälsingland. Om vi skulle köpa plank av lite sämre kvalitet så skulle vi få mer än 50 procent spill.

Ny produktionsteknik samt produktionsanpassad produktutveckling.
– Detta är den stora grejen för att nå lönsamhet. Jämfört med verkstadsindustrin var vi i träbranschen lite sena med att gå över till CNC-teknik, vi hade gammal traditionell produktion lite längre. Det vi gjort nu på Sjöbergs är att anpassa produkten till maskinerna, vilket betytt att vi kunnat halvera arbetstiderna de senaste fem åren. Där har vi varit framgångsrika.

Sjöbergs hyvelbänkar är något de flesta i Sverige har en relation till. Skolor är alltjämt viktiga kunder.

Sjöbergs hyvelbänkar är något de flesta i Sverige har en relation till. Skolor är alltjämt viktiga kunder.

Samverka med de viktigaste underleverantörerna.
– Virkesleverantören är givetvis viktig men en hyvelbänk består också av metalldelar. Vi har mycket samarbete med mekaniska verkstäder hemma i Stockaryd – de är väldigt integrerade med oss och finns bara några hundra meter bort. De här företagen är väldigt kreativa och effektiva. Det är bara undantagsvis vi köper komponenter långt bortifrån, exempelvis från Kina.

Tänk cirkulärt.

– Vi garanterar kvaliteten på en hyvelbänk i tio år och har reservdelar. Vi kan dessutom åta oss att laga en bänk. Det är en produkt där det finns en andrahandsmarknad – det är inte särskilt ofta den hamnar i soporna.

Sjöbergs bänkar

Sjöbergs arbetsbänkar i Stockaryd har varit verksamma inom träindustrin i mer än 90 år och säljer 50 varianter av bänkar baserat på 16 moduler samt skåp för förvaring.

Företaget omsätter drygt 50 miljoner kronor och har 24 anställda. Sjöbergs är också återförsäljare av arbetsmaskiner, verktyg och luftrening.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen