Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Får jag kontrollera
mina anställdas datorer?

Får jag kontrollera
mina anställdas datorer?

Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

FrågaFråga
Jag misstänker att en anställd använder sin arbetsdator till annat än arbete. Kan jag gå in i hans dator för att kontrollera vad han gör?

SvarSvar
Utrustning, som till exempel datorer eller surfplattor som en arbetsgivare tillhandahåller till anställda för att de skall utföra sina arbetsuppgifter, anses vara arbetsredskap och det är arbetsgivaren, med stöd utifrån arbetsledningsrätten, som i princip bestämmer hur utrustningen får användas. Om arbetsgivaren misstänker att utrustningen används till annat än arbete, har arbetsgivaren rätt att kontrollera detta. Det är viktigt att arbetsgivaren i förväg klargjort hur datorn får användas och vilka regler eller riktlinjer som gäller, syftet med reglerna och vilka kontroller som kan ske. Information behöver inte lämnas vid varje enskilt tillfälle. Privat e-post eller filer har arbetsgivaren normalt sett inte rätt att läsa, men om det föreligger en allvarlig misstanke om illojalt eller brottsligt beteende eller att användandet är i strid med arbetsgivarens regler kan arbetsgivaren kontrollera detta.
TMF rekommenderar därför att det finns en policy kring användning av datorer och datanät som alla anställda har tagit del av.

Kontakta TMF för detaljerad rådgivning på 08-762 72 50.

Katia Westerlund, Foto Anna HållamsKatia Storm
Bitr förhandlings-chef, jurist/-förhandlare
katia.storm@tmf.se

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen