Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Byggkravsutredningen får brett stöd

Byggkravsutredningen får brett stöd

Efter remisstidens slut­datum står det klart att Byggkravs­utredningen får ett brett stöd också utanför själva byggsektorn. Bland annat från Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen, Svenskt Näringsliv och myndigheter och kommittéer som Konkurrensverket och Regelrådet.

Ökad kostnadseffektivitet, mer förutsägbarhet samt mer byggande framhålls genomgående som anledningar till varför förslaget bör genomföras.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen