Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / ”Bygg nya miljonprogram”

”Bygg nya miljonprogram”

Varför byggs det inte bostäder som människor har råd med? Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, ser lösningen i att ta bort kommunala planmonopol.

Bostadsmarknaden börjar bli ohållbar, anser Hans Lind.
– Jag är övertygad om att det i slutänden krävs statlig styrning. Det är ett riksintresse, och staten måste helt enkelt tvinga kommunerna att planlägga mark för bostadsbyggande där marken är billig och det finns möjligheter att bygga bostäder som människor har råd att köpa, säger han.
Han är inte den sortens forskare som vill gräva ner sig och bli superexpert i sin nisch. I stället har han alltid varit nyfiken och öppen för projekt som kommit i hans väg, och i samband 1990-talets bostadsbubbla började han engagera sig i bostadsbyggandets omfattning och strukturer.

I dag är det i huvudsak problemen med bostadsmarknaden och bostadspolitiken i storstadsregionerna som står i fokus för Hans Lind. I en debattartikel i DN i augusti argumenterade han för statliga satsningar på billiga bostäder – ett nytt miljonprogram.
– Vi har stora problem med trångboddhet, svart marknad och att folk inte har råd att bo någonstans i de nuvarande miljonprogrammen och förorterna. Men om man vågade tänka stort och byggde billiga bostäder i större skala, skulle situationen kunna förändras. Bygger man tillräckligt mycket kan man också hålla priserna i schack.
Problemet med bristen på bostäder till rimliga priser handlar inte om att det skulle vara omöjligt att producera hus och bostäder som folk har råd med. Den möjligheten finns redan, enligt Hans Lind. I stället tycker han inte att kommunerna är  intresserade av att ta fram sådana bostäder.
– I förorter där det redan finns miljonprogram säger man att man måste prioritera att renovera. I mer välbärgade kommuner är man inte intresserade av att bygga för andra än välbärgade människor. Överallt är man rädd för de sociala problem som billiga bostäder antas medföra, säger Hans Lind.

Att det är positivt att människor äger sina bostäder är en tydlig ståndpunkt hos Hans Lind. Inte för att hyresrätter är överflödiga i ett samhälle, de behövs alltid, men för att ägandet långsiktigt ger lägre kostnader. Han ser också en fara i att människor som kommer från omständigheter där de inte redan från uppväxten är inne på ägarmarknaden alltid riskerar att inte kunna ta sig in.
Hans Lind ser ett stort behov av att förbättra infrastrukturen med pendeltåg så att fler bostäder kan byggas längre ut från storstäderna.
– Staten måste satsa på infrastrukturen och det kommunala planmonopolet måste bort, då kommer också de företag som redan i dag kan bygga billiga bostäder att kunna göra det i praktiken. Bostadsmarknaden måste fungera för alla grupper i samhället, menar han.

FAKTA: Hans Lind
Ålder: 62 år.
Yrke: Professor i fastighetsekonomi, KTH.
Bor: Radhus i Farsta, söder om Stockholm.
Familj: Fru och två vuxna barn, två hundar.
Fritidsintressen: Jobbet och familjen är också mina intressen.
Drivkraft: Förändra och förbättra.
Utmaningar med jobbet: Undervisning. Att få studenterna intresserade av det man själv tycker är intressant, att få dem förstå samband och att stimulera och provocera dem lite.

Text Therese Eriksson

Relaterade artiklar

1 kommentar

  • Pingback

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen